Video zachycující zákrok strážníků natočil kolemjdoucí v březnu loňského roku na Václavském náměstí.

Snem každého muže pro společnou domácnost, je nepochybně strážnice Městské policie v čase 3:35, která sprostého podezřelého drbana, který je již spoután a leží na podlaze vozidla, uhodí pěstí a častuje výrazem: “co do mě kopeš ty zmrde”.

S hořkostí je nutno konstatovat, že souzený Miroslav Stejskal, není jen osamocená černá ovce v řadách Městské policie, ale že v řadách Městské policie v Praze je Stejskalů a Stejskalových nepochybně bohužel celá řada.

Níže uvádíme soukromé kompletní nesestříhané video. Natáčeno v čase kdy už začal konflikt. Přesný důvod tohoto zásahu je uveden v prvním připnutém komentáři v chatu. Video je pouze informativní a nemá poškodit žádnou stranu konfliktu.

Vyjádření Městské policie Praha k videu ze dne 27. 3. 2017, 22. květen 2018

Vzhledem k množícím se dotazům zástupců sdělovacích prostředků a znepokojení určité části veřejnosti ve věci videa s více než rok starým zákrokem strážníků na Václavském náměstí, které bylo uveřejněno na sociálních sítích, Městská policie hl. m. Prahy sděluje následující:

Dne 27. 3. 2017 prováděla hlídka strážníků kontrolní činnost na Václavském náměstí, kde si všimla osobního vozidla stojícího v zóně zákazu zastavení. Strážníci proto přistoupili k vozidlu a vyzvali řidiče k prokázání totožnosti. Řidič však chtěl, na místo předložení dokladu totožnosti, s vozidlem z místa ujet. Strážníci proto opětovně a důrazně řidiče vozidla vyzvali, a to za použití výzvy „jménem zákona“, aby zanechal svého protiprávního jednání.

I přes tyto výzvy pachatel přestupku se strážníky odmítl spolupracovat a dokonce se ve vozidle zamkl a zavřel okno. Hlídka proto celou věc ihned oznámila operačnímu středisku. Pachatel protiprávního jednání vozidlo opustil, přes marné a opakované výzvy zakročujících strážníků, až v okamžiku, kdy se u vozidla objevila žena s dítětem.

Dotyčný byl strážníky opětovně vyzván, aby respektoval jejich pokyny, a z důvodů svého protiprávního jednání prokázal svoji totožnost s výstrahou, že pokud tak neučiní, nezbude strážníkům nic jiného, než ho předvést ke zjištění totožnosti na místní oddělení Policie ČR, a to i za použití donucovacích prostředků. Vzhledem ke skutečnosti, že opakovaně nerespektoval pokyny a výzvy zakročujících strážníků, kladl odpor a choval se agresivně, bylo zahájeno jeho předvedení za použití donucovacích prostředků, včetně služebních pout.

Po celou dobu zákroku se choval agresivně, dokonce kopl do jednoho ze služebních vozidel, ale nezpůsobil škodu. Protože jeho agresivní chování nedovolovalo, aby byl posazen na sedačku, byl položen na podlahu služebního vozidla. Při využití oprávnění, zda osoba předváděná nemá u sebe zbraň, strážníci u pachatele protiprávního jednání nalezli řidičský a občanský průkaz. Na dotaz, zda požaduje lékařské ošetření, muž odpověděl, že pociťuje bolest zad a po chvíli začal jevit známky hyperventilace. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána také záchranná služba. Záchranáři pachatele protiprávního jednání za asistence strážníků převezli k vyšetření do jedné z pražských nemocnic. Následně byl strážníky převezen na Policii ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření. Původně spáchaný přestupek v dopravě byl městskou policií oznámen příslušnému správnímu orgánu. V průběhu zákroku proti pachateli protiprávního jednání, byla ze strany zakročujících strážníků opakovaně nabízena pomoc přítomné ženě.

Postup strážníků následně prověřovaly orgány činné v trestním řízení, a to na základě podaného trestního oznámení ze strany pachatele protiprávního jednání. Celá věc byla Policií ČR, na základě výsledku provedeného šetření odložena, protože se podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku zakročujícími strážníky nepotvrdilo, resp. bylo jednoznačně vyloučeno. S tímto postupem pachatel protiprávního jednání nesouhlasil a podal stížnost k dozorovému státnímu zástupci. Tato stížnost byla příslušným státním zástupcem zamítnuta, resp. postup Policie ČR byl z jeho strany potvrzen jako správný.