Přinášíme vám výňatek ze zprávy o činnosti Vojenského zravodajství za rok 2011. V březnu 2011 došlo k zásadnímu zvratu situace v Sýrii, kde propukly rozsáhlé protivládní demonstrace, ohrožující samotnou existenci režimu prezidenta Bašára Asada. Opoziční skupiny však vzhledem ke své nejednotnosti a absenci vůdčích osobností i důvěryhodného programu nebyly schopny provést rozhodující akci, která by syrský režim svrhla. Možnosti provedení mezinárodního zásahu pak bránil postoj Ruské federace a Čínské lidové republiky, kdy oba státy vetovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

V Sýrii tak docházelo k nárůstu násilí a obav z vypuknutí náboženských střetů, které by mohly přerůst až v občanskou válku. Krizová situace v Sýrii se promítala i do polarizace politických sil v Libanonu, čímž se zvyšovala regionální nestabilita a možnost vypuknutí rozsáhlejšího konfliktu.

Narušené bezpečnostní prostředí v Sýrii vedlo k aktivizaci regionálních militantních a radikálních islamistických tendencí, které by mohly ovlivňovat bezpečnostní situaci i v širším měřítku celého Blízkého a Středního východu. V neposlední řadě byly ve sdělovacích prostředcích o situaci v Sýrii podávány některé neobjektivní informace či přímo šířeny dezinformační kampaně. Vojenské zpravodajství proto pravidelně informovalo nejvyšší státní představitele o skutečné situaci v Sýrii, zpracovávalo rozsáhlejší analytické materiály k jednotlivým aspektům vývoje a podílelo se na vytváření společného názoru a politického postupu NATO a EU vůči Sýrii.

]]>