Asi 700 lidí se zúčastnilo v neděli prvního pochodu Nesmrtelného pluku v Praze, informuje zpravodaj RIA Novosti. Mezi jeho účastníky byli veteráni, ve svátečním průvodu ale převládali mladí lidé — Rusové, Češi, Slováci, Bělorusové a občané jiných zemí. Chlapci a děvčata nesli portréty svých blízkých, jak účastníků válečných bitev, tak i pracovníků týlu. Jako symbol sváteční akce se u všech na hrudi skvěla Georgijevská stužka. Zněly písně válečných let.


Slavnostní akce byla ukončena na Hradčanském náměstí. Pro účastníky průvodu a turisty tu zazpívaly dětské pěvecké sbory z Jihočeského kraje a Sverdlovské obletí, které mnoho let udržují přátelské vztahy.