Hnutí za přímou demokracii oslovilo poslance a poslankyně otevřeným dopisem ve věci církevních restitucí. V dopise požaduje referendum o církevních restitucích. V pátek došlo v Parlamentu k hlasování o návrhu zákona, který má vyřešit navrácení údajně ukradeného majetku církvím za totalitního režimu od roku 1948 do roku 1989. Proti tomuto vyrovnání se s církvemi pořádalo Hnutí za přímou demokracii minulý týden na Václavském náměstí demonstraci, při příležitosti uctění památky mistra Jana Husa, kde bylo vysloveno jednoznačné NE takto navrženému zákonu a mluvčí HzPD Milan Valach vyzval k uskutečnění celostátního referenda o návrhu zákona.

Přítomní občané si vyslechli jednoznačné argumenty proti zákonu od spisovatelky Lenky Procházkové a pana Boučka, kteří se problematikou dlouhodobě zaobírají.  Současnou podobu zákona ve svém projevu rovněž odmítl teolog  Ivan Odilo Štampach.

Poslanecká sněmovna schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, občané musí pokračovat s tlakem na poslance parlamentu, jelikož se očekává, že Senát zákon zamítne a ten se na podzim k projednávání do Parlamentu vrátí.

Příkladem je i iniciativa HzPD, které se obrátilo na  všechny poslance a poslankyně otevřeným dopisem, v němž je upozorňuje, že drtivá většina občanů ČR je proti takto navrženému vyrovnání s církvemi a požadují o zákoně referendum. V dopise HzPD vyzývá poslance, aby hlasovali v zájmu lidu této země.

HzPD v současné době shromažďuje odpovědi poslanců, které hodlá později vhodnou formou zveřejnit. „Naším cílem je“, prohlásil mluvčí HzPD Milan Valach, „aby si každý občan udělal obrázek o svém poslanci, o tom jak hájí jeho zájmy“.

Každá taková kampaň přispívá k zesílení tlaku na naše poslance a ukazuje, že nám občanům není lhostejné, jak rozhodují naši zástupci ve věcech řízení ČR. Pokud by občané chtěli sledovat projednávání „návrhu zákona o daru církvím“ přímo při jednání poslanců, mohou využít pozvánky od spisovatelky Lenky Procházkové a režiséra Dvořáka.

Již není možné nečinně přihlížet, jak je rozkrádán náš stát a ještě k tomu v přímém přenosu. Převod největšího majetku státu soukromé právnické osobě v dějinách ČR, tedy katolické církvi, je toho důkazem.

Občané, toto nesmíme dopustit!!!

Požadujeme referendum o církevních restitucích.

Za Hnutí za přímou demokracii

L. Štítkovec

]]>