Zápis o klientech a jejich účtech i o všech změnách budou muset bankovní úředníci státu zaslat každý den v pravé poledne. Předpokládá to zákon o centrální evidenci účtů, který poslanci projednají na schůzi, která začíná 1. března 2016. Také zrušení účtu bude nahlášeno. Pokud se někdo domnívá, že bude před státem ochráněn, když účet zruší, mýlí se. Také informaci, že účet byl zrušen bude muset pracovník banky, spořitelny, úvěrové společnosti nahlásit do centrální evidence účtů, jak jsou v zákoně popsány zásady zápisu údajů do centrální evidence účtů.


Úvěrová instituce předává České národní bance k zápisu do centrální evidence účtů elektronicky dálkovým přístupem nejpozději do dvanácté hodiny každého pracovního dne informaci o změně v údajích o účtu, k nimž došlo předchozí pracovní den nebo ve dnech pracovního klidu, anebo informaci o tom, že žádná změna nenastala, uvádí se v navrhovaném zákoně, který přichází na pořad schůze sněmovny. „Za změnu v údajích se považuje i založení nového účtu, zrušení účtu nebo oprava některého z již zapsaných údajů,“ uvádí se v návrhu zákona.

Právě před dvěma lety se Česká národní banka k plánu na evidenci všech účtu v ČR opakovaně vyjadřovala rezervovaně, jak Česká justice informovala. Tento postoj se nyní zjevně mění.

 

Cíl: stát posiluje výkon veřejné moci

Podle důvodové zprávy jde o zvýšení účinnosti výkonu veřejné moci. To je podle zprávy dokonce cíl zákona: „Zvýšení efektivity výkonu veřejné moci tím, že některým institucím, oprávněným získávat informace podléhající bankovnímu tajemství a mlčenlivosti podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech bude umožněno jediným dotazem během velmi krátké doby zjistit, ve které úvěrové instituci má či měl zájmový subjekt účet,“ vysvětluje stát svůj cíl.

Institucemi, které budou moci jedním dotazem zjistit údaje o všech účtech klienta, jsou daňové orgány, orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický útvar Ministerstva financí a zpravodajské služby. Dosavadní praxe byla taková, že oprávněné instituce musely obesílat všechny banky, spořitelní družstva a úvěrové společnosti s dotazem, zda tam jednotlivec nemá účet. Po vzniku centrální evidence účtů obdrží na základě jednoho dotazu na jednu osobu všechny informace.

[quote align="center" color="#999999"]