Ostře sledovaná mediální kauza tzv. solárního tunelu se změnila v mediální bublinu. Za nezvládnutý solární boom nesou odpovědnost politici. Toto je závěr ukončeného vyšetřování Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Vrchní státní zastupitelství v Oloumouci (VSZ) v podstatě potvrdilo výsledek z vyšetřování protikorupčního úřadu české policie, který konstatoval, že bývalé vedení ERÚ postupovalo v souladu se zákonem. Prezident Zeman danou kauzu označil jako největší tunel v historii ČR, kdy solárníci připravili Českou republiku až o 160 miliard korun.


„Nastavení parametrů výpočtu cen pro podporu solární energie ze strany bývalého vedení ERÚ nebylo podle všech zjištění v dané době přehnaně vysoké. O tomsvědčí okolnost, že v prvních třech letech účinnosti zákona (tj. 2005-2008) bylo množství celkového instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren takřka zanedbatelné,“ uvádí se v usnesení VSZ.

Investoři v této době nebyli výkupními cenami výrazně motivováni k výstavbě fotovoltaických elektráren (na konci roku 2008 bylo dosaženo 65,7 MWp; tehdejší předpoklad MPO obchodu ještě pro rok 2010 byl přitom pouhých 185 MWp).

 

Za solární boom nesou vinu politici

Státní zástupce se ztotožnil se závěry protikorupční policie, podle kterých představitelé bývalého vedení ERÚ zavčas zareagovali a iniciovali u příslušných ministerstev, vlády a parlamentu změnu zákonné úpravy tak, aby bylo možno výrazněji snížit výkupní ceny fotovoltaické energie již pro rok 2010.

Tato aktivita však zůstala bez odezvy a vliv na tuto skutečnost měl souběh několika objektivních faktorů. Bylo to obecné podcenění problému z důvodu tehdejšího celkového instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren ještě v nikoli alarmující výši (pouze okolo 100 MWp v polovině roku 2009).

Další příčinou byla chystaná komplexní rekodifikace zákonné úpravy obnovitelných zdrojů ze strany MPO, pád vlády premiéra Topolánka na jaře 2009, instalace nové tzv. úřednické vlády a zablokování činnosti poslanecké sněmovny v důsledku obstrukcí.

Teprve dne 18. 11. 2009 tzv. úřednická vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona, ve kterém však možnost použití novelizovaného ustanovení navrhla až pro rok 2011. Zákon pak byl přijat ve standardním legislativním procesu až v průběhu roku 2010 a ke snížení výkupních cen fotovoltaické energie tak mohl ERÚ přistoupit skutečně teprve pro rok 2011.

Vzhledem na fakt, že bývalé vedení ERÚ při stanovení konkrétní výše výkupních cen v letech 2006 až 2010 postupovalo v souladu se zákonem, pak schvalování zákonů je v České republice v působnosti Parlamentu České republiky a odpovědnost za obsah, „kvalitu“ či včasnost přijetí zákona či jeho novely bylo čistě politickou odpovědností (a to i v případě tzv. úřednické vlády).

Jinak řečeno, rozhodnutí o podpoře investic do fotovoltaiky bylo politickým rozhodnutím o tom, zda a v jaké míře budou z veřejných prostředků v obecné rovině podpořeny investice. Vzhledem k nečinnosti neschopnosti našich politiků zareagovat včas a adekvátně na danou situaci, plnou zodpovědnost za nezvládnutý solární boom nesou výhradně politici.

 

Kauza solárního tunelu ve výši 160 miliard Kč se nekoná

Celá kauza tzv. solárního tunelu, kterou nafouklá masová média a výstup předních českých politiků a úředníků, definitivně splaskla. Usnesení VSZ vyvrátilo spekulace, že podpora pro fotovoltaiky byla přeplacena o několik desítek miliard ve prospěch tzv. solárních baronů, jak opakovaně prohlašovala současná šéfka ERÚ Vitásková.

„… provedené prověřování vyvrátilo pravdivost často medializovaného tvrzení o existenci „solárního tunelu ve výši 160 miliard Kč“, ke kterému mělo dojít pochybeními pracovníků ERÚ. Výkupní ceny fotovoltaické energie byly stanoveny v souladu se zákonem a v tomto smyslu k „solárnímu tunelu“ nedošlo. Jak již bylo uvedeno, za podobu zákona nesou politickou odpovědnost subjekty zúčastněné v legislativním procesu a tato sama o sobě nemůže být předmětem trestního řízení,“ konstatuje v rozsudku vrchní státní zástupce. Text celého usnesení VSZ v Oloumouci najdete ZDE .

Zdroj:  solarninovinky.cz