Na serveru Blesk.cz vyšel článek v reakci na veřejné prohlášení (1) „10 věcí, které nemáte vědět o očkování“. Novináři Blesku tak názorně ilustrovali bod 10 tohoto prohlášení: 10. Reklamní agentury a média mají zadáno vzbuzovat nenávist a opovržení veřejnosti vůči kritikům očkování a snižovat jejich důvěryhodnost bez ohledu na jejich argumenty.


Novináři Blesku se telefonicky ozvali ihned po zveřejnění našeho prohlášení. Vůbec se nezajímali o argumenty, přestože v závěru prohlášení je uvedeno, že „všechna tato jednotlivá prohlášení jsme připraveni odborně obhájit v médiích i před nezávislými soudy“. Zeptali se pouze na pár obecných věcí o našem spolku a následně, dne 9. 10. 2017, vyšel na Blesk.cz článek ( 2 ) nazvaný „Očkování vyvolá i rakovinu, lékaři to tají, tvrdí spolek. Nesmysl, shodli se experti.“ Celý článek se snaží vyvolat dojem, že „odborníci“ prohlášení vyvracejí, ve skutečnosti však ani jedno naše tvrzení nikdo žádnými argumenty nevyvrátil. Redakce Blesku tak svou prací potvrdila pravdivost bodu 10, pro niž hovoří i řada dalších důkazů. Velmi ilustrativní jsou například články novinářky Ludmily Hamplové vycházející dlouhodobě na stránkách Zdravotnického deníku. Oficiální stránky České ceny za public relations ( 3 ) ukazují, jakým způsobem Česká vakcinologická společnost („nezávislá“ lékařská organizace) využívá služeb PR agentury, která své objednávky dále zadává médiím. Mimo jiné se tam uvádí, že dialog o očkování není žádoucí: „Klientovi jsme doporučili vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři, kteří svou kvalifikací a odborností nejsou odpovídajícím partnerem pro diskuzi.“ Stejná PR agentura shodou okolností plní „očkovací mediální objednávky“ pro firmu GSK, největšího dodavatele vakcín v ČR. ( 4 , 4  viz Oborové kategorie – II.3. Farmacie, zdravotnický sektor)

V článku Blesku byly použity tři základní manipulativní techniky, které současná média standardně využívají ve prospěch vakcinační lobby. Představíme vám je s konkrétními argumenty k některým bodům.


1. Nepravdivé titulkování (tzv. klamavý PR labelling)

Ačkoliv se může zdát, že zavádějící titulky redakčních článků nejsou podstatné, opak je ve skutečnosti pravdou. Mnozí čtenáři se totiž dostanou jen k přečtení titulku. A ti, kteří si článek přečtou, jsou titulkem ovlivněni tak, že následné informace vnímají předpojatě. Jak použili tuto techniku novináři deníku Blesk? Titulek (label) článku zní: „Očkování vyvolá i rakovinu, lékaři to tají, tvrdí spolek. Nesmysl, shodli se experti.“

Náš spolek nikdy netvrdil, že lékaři před svými pacienty něco úmyslně tají. Lékaři v ČR naprostou většinu informací z 10 bodů prohlášení vůbec neznají, protože pro taková tvrzení nemají žádné přesvědčivé argumenty. Na školeních a lékařských fakultách je nezískají. Nemají od koho. Titulek tak vyvolává dojem, že trpíme stihomamem prolhaných českých lékařů. To není pravda. Čeští lékaři jsou selektivně vzděláváni pomocníky farmaceutického průmyslu, a proto mnohé informace o očkování a vakcínách vůbec nemají. V žádném případě nezastáváme názor, že čeští lékaři svým pacientům něco tají, úmyslně jim lžou a sami přitom věří úplně něčemu jinému.

Dále si všimněte, že stěžejním motivem titulku článku v Blesku je naše tvrzení, že OČKOVÁNÍ VYVOLÁVÁ RAKOVINU. Přesněji tvrdíme, že rakovinu může vyvolat očkování proti HPV (lidským papilomavirům). Pokud si přečtete celý článek, o rakovině a očkování v něm není uvedeno vůbec nic! Dokonce ani jedna jediná formální poznámka, ani jeden jediný protiargument či protidůkaz. Titulek článku tak není podložen vůbec ničím z jeho obsahu. Je to klamavá PR bublina připravená redakcí Blesku pro čtenáře, kteří čtou pouze titulky.

To, že očkování proti HPV rakovinu může vyvolat, je vědecky zcela relevantní skutečnost. Může vyvolat rakovinu u těch osob, které jsou již před očkováním HPV viry nakažené. A takových osob je v populaci hodně. Za šokující lze považovat jejich vysoký počet mezi dětmi, což se dříve nevědělo, ani nepředpokládalo. Detailní a vědecky podloženou analýzu tohoto problému si můžete přečíst ve dvou číslech našeho newsletteru ( 5), a kriticky tak posoudit, jak velkým „nesmyslem“ je naše první prohlášení:

1. Očkování proti HPV (lidským papilomavirům) může vyvolat rakovinu děložního čípku.


2. Záměrně zesměšňovanému subjektu se do úst vloží zcela nesmyslná tvrzení, která subjekt nikdy neučinil, a na tato tvrzení vzápětí reagují odborníci, kteří je snadno vyvrátí.

Druhý bod našeho desatera tvrdí:

2. Současné vakcíny proti černému kašli selhávají a vedly již k epidemiím černého kašle podobným těm v dobách před očkováním.

Redakce Blesku manipulativně zaměnila pojmy, když slovní spojení „vakcíny …vedou k epidemiím černého kašle“ zaměnila za „očkování …může vyvolat epidemii černého kašle“. Neživé vakcíny proti černému kašli (tzv. acelulární vakcíny) samozřejmě žádnou epidemii černého kašle samy o sobě vyvolat nemohou. To je naprosto absurdní závěr, který odborníci (v článku profesor Jiří Beran) velmi snadno vyvrátí, na rozdíl od jiných témat a otázek. Přesto současné vakcíny proti černému kašli k epidemii černého kašle vést mohou. Jak je to možné? Pozorně si poslechněte videopřednášku ( 6) profesora Petera Šeba, člena Akademie věd ČR a jednoho z největších odborníků na černý kašel ve střední Evropě; odpověď v ní máte nejen přímo uvedenou, ale také dokonale vysvětlenou. Blesk v podstatě šíří informace takovým způsobem, jako by se profesor vysmíval tvrzením jiné, ještě vyšší odborné kapacity. Je to samozřejmě jen iluze, protože se jedná o manipulativní posun významu provedený redakcí Blesku.

Co přesně tvrdí ve své přednášce profesor Akademie věd ČR Peter Šebo? V čase od 1:07:04 (slajd) tento odborník konstatuje prokazatelnou skutečnost na adresu špatných a nedostatečně účinných vakcín proti černému kašli: „Výsledkem je, že Austrálie prošla epidemií, jako kdyby neočkovali vůbec. … A v roce 2012 vypukla epidemie ve Spojených státech, v několika státech. Naštěstí těch mrtvých je zatím velmi málo…“. Tato izolovaná tvrzení je samozřejmě nutné posoudit v kontextu celé přednášky, kterou doporučujeme shlédnout od začátku do konce.


3. Na obhajobu předem určeného názoru se vyberou pouze vhodné a s tímto názorem souhlasné vědecké práce (tzv. cherrypicking).

Dva body našeho desatera tvrdí:

3. Rozšiřování počtu očkování a očkovacích programů u dětí časově odpovídá nárůstu výskytu autismu.

4. Bezpečnost vakcín je obhajována zfalšovanými vědeckými výsledky.

Přestože na tyto skutečnosti prokazatelně upozorňujeme a máme pro obě tvrzení přesvědčivé důkazy, redakce Blesku si od nás tyto podklady raději vůbec nevyžádala. Zřejmě proto, aby mohla citovat výhradně odborné zdroje vybrané a doporučené svými vlastními očko-poradci v pozadí. Naše zdroje a argumenty tedy novináři ani nevzali v úvahu, ani nepředložili veřejnosti, jelikož bylo žádoucí vybrat selektivně jiné zdroje a názory, které se v článku poté objevují. Pokud máte zájem o důkazy pro naše tvrzení, z nichž vycházíme, naleznete je třeba ve světově proslulém dokumentárním filmu VAXEED, From Cover-Up to Catastrophe ( 7), nebo vynikajícím způsobem zpracované v číslech 14-19 seriálu Hovorme o vede (autora Mgr. Petera Tuhárského), který vychází ve slovenském časopise Dieťa ( 8) a má vysokou odbornou a faktografickou úroveň.

Tímto děkujeme redakci a novinářům deníku Blesk za dodání dalšího důkazního materiálu, kterým můžeme spolehlivě doložit pravdivost bodu 10 našeho prohlášení.

Zdroj:  poockovani.cz