Čína a USA se 6. října během nového kola klíčových rozhovorů ve švýcarském Curychu dohodly, že přijmou opatření a budou spolupracovat na navrácení dvoustranných vztahů na správnou cestu zdravého a stabilního vývoje. (Foto: Flickr)

Konsensu bylo dosaženo během rozhovorů mezi Yang Jiechi, členem politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny, a poradcem USA pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem.

Obě strany vedly upřímnou komplexní a hloubkovou výměnu názorů na vztahy mezi Čínou a USA, a také na mezinárodní a regionální otázky společného zájmu. Setkání bylo popsáno jako konstruktivní a přispívající k posílení vzájemného porozumění.

Když Čína a Spojené státy budou spolupracovat, budou obě země a svět těžit, když budou v konfrontaci, budou obě země a svět vážně trpět, řekl Yang Jiechi.

Dodal, že na tom, zda Čína a Spojené státy dokážou dobře zvládat své vztahy, závisí základní zájmy těchto dvou zemí a dvou národů i budoucnost světa.

USA musí mít hluboké porozumění pro oboustranně výhodnou povahu vztahů mezi Čínou a USA, a správně chápat domácí a zahraniční politiku a strategické záměry Číny, řekl Yang a dodal, že Čína je proti definování vztahů mezi oběma národy jako „kompetitivních“.

Yang Jiechi řekl, že Čína přikládá důležitost pozitivním poznámkám o bilaterálních vztazích, které nedávno pronesl americký prezident Joe Biden, a zaznamenal, že americká strana uvedla, že nemá v úmyslu omezovat rozvoj Číny a neusiluje o „novou studenou válku“.

Čína doufá, že USA přijmou racionální a pragmatickou politiku vůči Číně a budou společně s Čínou následovat cestu vzájemného respektu, mírového soužití a oboustranně výhodné spolupráce, přičemž budou respektovány vzájemné základní zájmy a hlavní obavy.

Během setkání Yang Jiechi vysvětlil pevné čínské stanovisko k otázkám souvisejícím s Tchaj-wanem, Hongkongem, Xinjiangem, Tibetem a lidskými právy a také k námořním otázkám a naléhal na Spojené státy, aby skutečně respektovaly čínskou suverenitu, bezpečnost a zájmy rozvoje a přestaly používat tyto otázky k zasahování do vnitřních záležitostí tohoto asijského národa.

Americká strana vyjádřila, že dodržuje politiku jedné Číny.

Obě strany si také vyměnily názory na změnu klimatu a regionální otázky společného zájmu a dohodly se na udržování pravidelného dialogu a komunikace o důležitých otázkách.

Setkání následuje po několika důležitých diskusích mezi oběma stranami. Zde jsou některé klíčové body z předchozích výměn na vysoké úrovni:

Telefonický rozhovor mezi dvěma hlavami států

Čínský prezident Xi Jinping v telefonickém rozhovoru 10. září poukázal na to, že vztah obou zemí se kvůli politice USA vůči Číně dostal do vážných potíží.

Řekl, že Peking a Washington musí projevit široký rozhled a nést velkou odpovědnost. Obě země by se měly dívat dopředu a usilovat o pohyb kupředu, prokázat strategickou odvahu a politické odhodlání a co nejdříve přivést bilaterální vztahy zpět na správnou cestu stabilního rozvoje pro dobro lidí v obou zemích a po celém světě.

Americký prezident Joe Biden v telefonátu uvedl, že tyto dvě mocnosti nemají zájem na tom, aby se konkurence stočila do konfliktu, a USA jsou připraveny vést upřímnější výměnu a konstruktivní diskusi s Čínou s cílem identifikovat klíčové a prioritní oblasti, kde je možná spolupráce, vyhnout se nedorozumění, nesprávnému úsudku a nezamýšlenému konfliktu a dostat vztahy mezi USA a Čínou zpět na správnou cestu.

V předvečer čínských Svátků jara roku 2021 vedli oba vůdci svůj první telefonický rozhovor od ledna, kdy Biden nastoupil do funkce amerického prezidenta, a obě strany se dohodly, že se budou vyhýbat konfliktům a budou spolupracovat v oblastech, jako je změna klimatu.

Politika jedné Číny

Čína zdůraznila politiku jedné Číny a zásadu nezasahování do rozvoje bilaterálních vztahů, zejména v otázkách týkajících se Tchaj-wanu, Hongkongu, Xinjiangu, Tibetu a lidských práv, jakož i námořních otázek.

Yang Jiechi v telefonátu s Antonym Blinkenem 11. června uvedl, že tchajwanská otázka se týká suverenity a územní celistvosti Číny a patří mezi klíčové zájmy Číny. Zopakoval, že na světě je jen jedna Čína a Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny.

V březnu obě země uspořádaly první osobní setkání mezi vysokými představiteli po nástupu nové americké administrativy, na kterém bylo jedno z klíčových témat dodržování politiky jedné Číny.

Během dvoudenního strategického dialogu na vysoké úrovni v Anchorage na Aljašce Yang Jiechi řekl, že Čína rozhodně odmítá zasahování USA do vnitřních záležitostí Číny a bude i nadále pevně reagovat, přičemž naléhavě vyzvala USA, aby změnily svou mentalitu hry s nulovým součtem.

Spolupráce Číny a USA v oblasti klimatických změn

Řešení změny klimatu je důležitou součástí čínsko-americké spolupráce, prezident Xi také rozpracoval postoj Číny ke změně klimatu v předchozích výměnách s USA.

Během posledních rozhovorů s Bidenem prezident Xi poukázal na to, že to, zda dokážou dobře zvládat své vztahy, ovlivní budoucnost světa a je to otázka století, na kterou musí obě země poskytnout dobrou odpověď.

Biden řekl, že tyto dvě země nemají zájem na tom, aby soutěž přešla do konfliktu, a že americká strana nemá v úmyslu změnit politiku jedné Číny.

Minulý měsíc čínský zvláštní vyslanec pro změny klimatu Xie Zhenhua jednal na pozvání s navštěvujícím zvláštním vyslancem prezidenta USA pro klima Johnem Kerrym a obě strany se dohodly, že budou pokračovat v dialogu a konzultacích, podniknou kroky v oblasti klimatu a posílí pragmatickou spolupráci.

Zdroj: cri.cn