„Dobrý den, pane Hnízdile,

mohl bych vás použít u soudu jako svědka? Že byste tam prostě sdělil, jakým způsobem tento systém ničí lidi a způsobuje jim úzkosti, deprese a další duševní poruchy, chci se žalovat se státem o újmu na zdraví. Pak tam bude můj psychiatr a jsem přesvědčen, po tom co jsem mu předal spousty informací, že bude svědčit v můj prospěch. V rodině nemám jediného člověka s duševním onemocněním. Tedy se nejedná o dědičnost. Psychiatr například prokáže, že při sníženém společenském a pracovním uplatnění se mi zhoršuje stav tím, že se u mě projevují psychosomatické obtíže a úzkosti, zejména pak strach ze smrti. Chtěl bych tam obsáhnout co nejvíc věcí, které jsou systémově nastavené proti lidem jako jsem já a způsobují tím pádem újmu na zdraví. Přímo věci, kterým jsem byl vystaven a musel jsem je strpět i proti své vůli. Pokud si dovolí ignorovat újmu na zdraví… pak to klidně potáhnu až k nejvyšší soudní instanci… ústavního právníka mi dá moje strana… to, už mám domluvený… ono je to totiž tak, že ty první instance soudnictví potlačují… a když se nenecháte, mohou prohrát… Kdo, když ne já? Kdy, když ne teď? A pokud vyhraju, dostanete bokem na černo odměnu… cash.

S pozdravem. Jiří K., Praha, 12. 12. 2023“

„Vážený pane Jiří,

uvažujete racionálně, dobře Vám rozumím. Přesto musím Vaši žádost o svědectví odmítnout. Právo a jejich psaná forma – zákony – jsou totiž produktem společenské koncepce. Zákony si režimy vytvářejí na svoji ochranu, právo si může dovolit ve společnosti řešit jen takové prvky, které jsou pro její koncepci postradatelné. O tom, co je pravda nebo lež, co informace nebo dezinformace, rozhoduje vládní moc, na základě její aktuální potřeby. Pokud stát rozpoutá tyranii proti vlastním občanům: nutí je k nesmyslnému testování, nasazuje jim respirátory, nutí je k očkování, zavírá je do izolace, poškozuje jejich tělesné a duševní zdraví, je iluzorní domáhat se obrany u státu. Soudy nejsou řešením problému, nýbrž jeho součástí. Jistě jste zaznamenal, že Nejvyšší správní soud shledal naprostou většinu vládních proticovidových nařízení nezákonnými a ex post je zrušil. Soudy přitom potrestaly a trestají ty, kteří se nezákonným nařízením postavili, nikoliv ty, kteří nezákonná nařízení vydávali. Dosud podané žaloby tohoto typu soudy, s odvoláním na nezpochybnitelnou autoritu ministerstva zdravotnictví, zamítly. Odmítly se zabývat fakty. Odmítly hledat spravedlnost. Vy chcete žalovat stát u soudu, který je součástí aktuální společenské koncepce. Umíte si představit, že soudce, placený státem, pošle sedět stát? S mým svědectvím u soudu proto prosím nepočítejte. Mám důvodné obavy, že by nás oba soud zbavil svéprávnosti a nařídil nucenou hospitalizaci na některé státní psychiatrické klinice. Není o co stát…

Srdečně. MUDr. Jan Hnízdil, popírač, zlehčovat, antiwaxer, dezinformátor a dezolát, Praha, 13. 12. 2023“