Vyřazení čínských telekomunikačních společností z Newyorské burzy NYSE poškodí ze všeho nejvíce americký kapitálový trh.

Tři čínští telekomunikační giganti mají být podle rozhodnutí americké vládní garnitury nuceně vyřazeni z obchodování na newyorské akciové burze New York Stock Exchange (NYSE), tj. být nuceně vyškrtnuty ze seznamu účastníků zdejšího obchodování na této zatím nejvýznamnější akciové burze světa. Normálně, když burza něco takového udělá, tak je to vlastně k ochraně obchodníků, protože chce zamezit, aby burziáni nekoupili nějaký akciový brak a pak na něm prodělali nebo si, nic zlého netuše, kupovali podíl v černé ekonomice. Účastníci obchodů spoléhají, že burza se postará, že u ní je k mání jen solidní zboží, a že tedy je dobře na takové burze obchodovat. Ale na druhou stranu také čekají, že na kvalitní burze nebudou žádné lákavé akciové tituly chybět, jinak by to postavení takové burzy na světovém kapitálovém trhu poškodilo.

Ale vyškrtnutí China Mobile, China Unicom a China Telecom – navíc ještě k dávno už vyřazenému „ďáblovi světového průmyslu“ firmě Huawei – je právě takovým poškozujícím vyřazením solidních výnosných titulů z burzy, jaké by mnoho investorů mělo rádo ve svém portfoliu, a když jim je neposkytne NYSE, tak se budou muset porozhlédnout po solidnější obchodní platformě, kde se k nim lze dostat, a newyorská burza i celý americký kapitálový a finanční trh tak vlastně podrývají své vůdčí světové postavení na globálním trhu. Prostě, když uvalujete na někoho sankce, uvalujete zároveň sankce i na sebe, a když jde o významné světové hráče, potom ty sankce uvalujícího opravdu bolí.

Toto vyškrtnutí ze seznamu schválených účastníků vychází z vládní vyhlášky předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsané těsně po volební porážce, kterou ale nový prezident Biden, stejně jako prakticky všechna proti-čínská opatření svého předchůdce, zřejmě nehodlá měnit. Ty společnosti, už NYSE žádaly, aby znovu uvážila, zde je musí opravdu podle platné legislativy vyřadit, ale moc nepochodily.

Americká administrativa své rozhodnutí zdůvodnila vazbami těchto společností na čínské vojenské a bezpečnostní služby, stejně jako předtím v případě Huawei. Lze samozřejmě asi těžko namítat, že by zrovna tyto firmy byly jedinými telekomunikačními společnostmi světa, které by s ozbrojenými a bezpečnostními silami nespolupracovaly. Ovšem podle této logiky by měly být v dnešním světě informačních a komunikačních technologií z obchodování na burzách vyřazeny všechny společnosti sektorů ICT. Skutečným důvodem je samozřejmě přílišná konkurenceschopnost těchto rychle se rozvíjejících společností, s nimiž se jejich privilegovaným americkým konkurentům těžko drží krok.

Pro samotné společnosti to ale není zrovna moc velká pohroma. Držitelé jejich akcií jsou rádi, že je mají, a moc je neprodávají. Prodat je lze také jinde. A hlavně růst uvedených společností moc nespočívá na tom, že aby získaly investiční prostředky, musí vydat spoustu nových akcií. Ty firmy už tak alespoň deset let k těmto účelům své akcie neprodávaly. S objemy obchodů na NYST to tedy také moc nehne, ale s pověstí a kreditem ano.

Spousta dalších čínských společností, které uvažovaly, že by se na tuto burzu zapsaly, z obavy, že nějaký ouřada může kdykoliv rozhodnout, o jejich vyřazení, když jsou čínské, to tedy neudělá. Také leckterý investor, který by rád investoval do rychle se rozvíjejících „štik“ současných trhů, kterých je teď v Číně celkem hojnost, se raději porozhlédne po burze, kde jich najde hodně, a tak nejvíce bude poškozeno postavení amerických institucí na světovém kapitálovém trhu, a mezi subjekty kapitálového trhu není zrovna malá konkurence.

USA už teď zažívají slabší příliv kapitálu, než na jaké byly zvyklé a závistivě pohlíží na Čínu, kam kapitál – včetně toho amerického – hojně přitéká. Zásahy, kterými vyvolají „obtékání“ amerického kapitálového trhu, zatím největšího na světě, částí kapitálových toků, tento pro ně nepříznivý trend jen urychlí a i těžiště kapitálových trhů se začne zvolna posouvat jinam.

Jedním z míst, kde kapitálové obchody kvetou čím dál více, je např. Šanghajská burza, kde China Unicorn zapsaná už dávno je, a ty předchozí dvě tam nejspíš zanedlouho budou zapsané také. A všechny tři společnosti jsou zapsané i v Hong Kongu, v ráji kapitálu daleko od přebujelé byrokracie, jako je např. ta ve Washingtonu.

Ač všechny tyto společnosti mají hojné finanční toky a nemají zapotřebí si je moc vylepšovat prodeji akcií, tak ale všechny hojně zakládají různé dceřiné společnosti, do kterých lákají další kapitálové účastníky prodejem akcií, jako je třeba nová společnost Migu.

Povede-li se proti těmto firmám obchodní válka, může to však mít různé důsledky pro ochotu do nich investovat nebo investovat do jejich dceřiných společností s poklesem cen jejich akcií a s dalšími faktory zdražujícími pro ně opatřování kapitálu. Dalo se čekat, že ceny akcií těchto společností začnou po vyškrtnutí z New Yorku značně fluktuovat a potrvá nějakou dobu, než se uklidní. Ovšem u společností s dobrými reálnými vyhlídkami na trhu ani takové fluktuace nejsou moc zdrcující. Řada společností např. v Rusku, když je postihly sankce a dočasně jim klesly akcie, této příležitosti využila ke zpětným odkupům vlastních akcií za nižší cenu, aby pak na jejich prodeji po opětovném zdvihnutí ceny ještě vydělala.

Tyto čínské společnosti však nejspíš takovým způsobem postupovat nebudou, neboť rozkývat něco tak stabilního jako jejich akcie evidentně není snadné. China Mobile hned potom spadla o 0,1 procenta na 50 HK$ (6,44 US$). China Telecom dokonce o 2,14 procenta vyrostla a akcie China Unicorn spadly o 0,22 procenta.

Fluktuace jsou tedy naprosto nepatrné. Sektor, ve kterém podnikají, 5G sítě, má zaručenou perspektivu růstu a jejich tržní postavení nijak neuvadá. I to, že bylo „nutno“ je sankcionovat pro jejich přílišnou konkurenceschopnost, je vlastně určitou formou uznání, že jsou vlastně ve svém oboru dobří. A tak v nich investoři nepochybně uvidí záruku spolehlivého růstu. Důvěru v samy sebe podvrací spíše ty subjekty, které se k takovým pokusům rozhodovat za trh propůjčují, jako je NYSE, a v tržní prostředí Spojených států, které tím do očí bijícím způsobem předvádí, že zdaleka nejsou oním svobodným tržním prostředím ani baštou vlády zákona, za které se vydávají. A ukazují tak, že třeba Hong Kong je daleko poctivější kapitálové tržiště.

Zdroj: cri.cn