Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaBankéři vyhlašují USA a Evropu za dobyté

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Bankéři vyhlašují USA a Evropu za dobyté

Světová vláda je už nyní veřejným tajemstvím.

Nedávný klip od CNBC, v němž se finanční analytici přiznávají ke svém přesvědčení, že Amerika je pod kontrolou skupiny centrálních bankéřů, kteří budují světovou vládu, je usvědčujícím vhledem do toho, jak už je establishment s jakýmkoliv předstíráním či pokusem o ukrývání své agendy před dokončením profláklý.

Během tohoto videa se moderátor ptá hostů: „Pracujeme všichni pro centrální bankéře – je to nakonec už globální vláda – je to už jeden svět – s centrálními bankéři, co to vedou … žijeme všichni a umíráme jen pro to, co činí centrální bankéři?“

„Abych zodpověděl vaši otázku, my všichni jsme naprosto jasnými otroky centrálních bank,“ odpovídá jeden host.

„Jsme víc v područí toho, co dělají centrální bankéři a politici, než v závislosti na fundamentálních ukazatelích ekonomiky,“ dodává další.

A to je jen jeden případ ze záplavy příkladů, které se teď na nás valí, o tom, že bankovní elita buduje světovou vládu na úkor Amerického lidu.

Poté, co s tím po desítky let zacházeli jako s „konspirační teorií“, tak teď establišment už strhává závoj a přikračuje ke snaze, aby Američané bezstarostně přijali to, co bylo celou tu dobu plánováno.

Globální vláda se teď neurvale protlačuje jako „řešení“ na všechny druhy problémů, ale zvláště těch týkajících se finanční krize. Vymývají nám mozky, abychom přijali premisu, centralizovaná vláda v rukou maličké elity je ten jediný zdroj řešení, a že jediná světová měna je nevyhnutelností.

Když poslední ekonomická krize řádila nejvíce, tak člen Bilderbergu a redaktor Financial Times Gideon Rachman argumentoval, že pro diktátorskou světovou vládu je „všechno už připraveno“, aby ji technokratická elita už nastolila.

(V češtině k tomu ZDE)

Rachman v roce 2008 volal po tom, aby globální ekonomiku v rámci oficiální přípravy na globální vládu dostali na starosti autoritářští technokraté, a ta globální vláda je teď už v pokročilém stadiu na cestě s tím, jak jsou ekonomiky Francie, Irska, Německa, Belgie, Itálie, Řecka spolu i s MMF a Evropskou centrální bankou už všechny pokročile pod okupací Goldman Sachs.

(V češtině k tomu ZDE)

Tito technokraté se moc nezdráhali otevřeně oznámit, co to vlastně dělají.

Když byl Herman Van Rompuy v roce 2009 vybrán, aby se stal presidentem EU, oznámil, že finanční krize a úsilí o boj s globálním oteplováním byly konstruovány tak, aby vydláždily cestu ke „globální správě naší planety.“ Rovněž rok 2009 vyhlásil jako „první rok globálního vládnutí.“

Ve stejném roce se k Van Rompuyovi přidal i papež, který rovněž volal po „světové politické autoritě“, co by spravovala globální ekonomiku.

President Světové banky a elitář z Bilderbergu Robert Zoellick rovně otevřeně přiznal plán na eliminaci národní suverenity a na uvalení globální vlády, když pronášel projev v předvečer summitu G20.

Volání po jediné světové měně jakožto klíčové složce globální vlády se ozývalo neustále.

Už ve svém projevu v roce 2000 člen výkonné rady Evropské centrální banky Sirkka Hämäläinen uvedl: „V závěru bych se rád vrátil k předpovědi Paula Volckera. Možná měl pravdu a možná jednoho dne budeme mít jednotnou měnu. Možná, že na evropskou integraci stejně jako na všechny ostatní regionální integrace lze nahlížet jako na krok směrem k ideální situaci plně integrovaného světa.“

Ve své řeči k Výboru pro zahraniční vztahy v roce 2010 bývalý president Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet objasnil, že toto Globální ekonomické shromáždění (GEM), které se setkává v ústředí Banky pro vyrovnání mezinárodních závazků (Bank of International Settlements – BIS) v Basileji se „mezi centrálními bankami stane vůdčí skupinou pro globální vládu.“

Trichet dodal, že shromáždění BIS ujistilo, že „tento systém směřuje rozhodně k autentické globální vládě.“

Trichet přikročil k tomu, aby definoval, jak bude globální vláda fungovat.

„Existují četné definice globální vlády. Ve sféře ekonomiky a financí navrhuji, aby globální vládnutí zahrnovalo nejen tu soustavu nadnárodních institucí – včetně mezinárodních finančních institucí – ale i neformální sdružování, které se na globální úrovni vynořilo s progresivní vitalitou. Tato neformální fóra (G7, G10, G20 atd.) jsou pro zlepšení globální koordinace klíčová ve všech oblastech, kde proces tvorby rozhodnutí zůstává ještě národní – ať už to pomáhá s vypracováním uvážlivě odsouhlasených norem či předpisů k realizaci tam, kde je to vhodné, aby se koordinovaly makroekonomické politiky.“

I četní další členové politického establišmentu se už také otevřeně vyjádřili k agendě vytvoření světové vlády. Nejen v reakci na finanční krizi, ale i jako reakci na člověkem způsobenou klimatickou změnu.

V roce 2009 generální tajemník Spojených národů Ban Ki-moon přiznal, že uhlíkové daně vybírané ve jménu zmírnění globálního oteplování by měl vybírat celosvětový orgán.

„Zřídíme strukturu globálního vládnutí, co bude monitorovat a spravovat správu a realizaci tohoto,“ uvedl.

V úvodníku New York Times nazvaném „Můžeme to udělat,“ Ki-moon rovněž napsal, že úsilí uvalit restrikce na emise CO2, „musí zahrnovat i struktury nestranné globální vlády.“

I spoluglobalista a ekologista David De Mayer Rothschild prozradil agendu globální vlády v interview se zpravodajstvím Bloomber.

„K doslovu k tomuto tématu z historie víme, že agendy ve stylu globálního vládnutí jsou ohledně této záležitosti velice těžké … ať jsou u toho všechny ty nejlepší úmysly, je velice těžké to aktivovat,“ sdělil Rothschild.

Podobně i Al Gore ve své řeči z roku 2009 prohlásil, že pokusy regulovat emise CO2 budou taženy „globální vládou a globálními dohodami.“

Plán OSN z roku 2010 pro návrat této organizace k přední linii globálního vládnutí v alarmující míře odhaluje agendu na změnu vlajky z globálního oteplování na „přelidnění“ jakožto prostředku k rozbití středních tříd pomocí „globální redistribuce bohatství“ a zvýšené imigrace k oživení snah o jedinou světovou vládu.

Byrokraté na Klimatickém summitu OSN v Durbanu v roce 2011 načrtli plány na tu nejdrakoničtější, nejztřeštěnější jen vylízanými mozky vyprodukovatelnou dohodu o klimatické změně, jakou kdy kdo vyprodukoval, podle níž by byl západ podroben respektu „k právům Matky Země“ splácením „klimatického dluhu“, který by fungoval jako černý fond k financování tvorby všemocné světové vlády.

V březnu letošního roku vyšel článek v časopise Scientific American, který byl nazván Na odvrácení klimatické katastrofy bude zapotřebí efektivní světová vláda. V tomto článku se tvrdí, že globální management planety je jediným prostředkem pro boj proti globálnímu oteplování.

I když agenda globální vlády na nás dnes cení své zuby zcela otevřeně, následující citáty, které sahají daleko za poslední dvě dekády, potvrzují, že plán globální vlády je realizován po dlouhou dobu.

„Lidé v Americe by dnes byli pobouřeni, kdyby do Los Angeles vstoupily jednotky OSN, aby tam sjednaly pořádek. Zítra nám budou lidé vděčni. Až dojde k tomuto scénáři, lidé se ochotně vzdají svých osobních práv výměnou za bezpečí, které jim bude garantovat světová vláda.“

Henry Kissinger

„Jsme vděčni Washington Post, The New York Times, časopisu Time, jejich skvělým publikacím i jejichž ředitelům, kteří se zúčastnili našich setkání a respektovali slib mlčení po téměř 40 let. Náš plán pro svět by nebylo možné rozvinout, pokud bychom byli během těchto let vystaveni světlu veřejnosti. Svět je nyní vyspělejší a je připravený na to vydat se směrem ke světové vládě. Nadnárodní vláda intelektuální elity a světových bankéřů nad světem je jistě vhodnější, než národní sebeurčení, praktikované v minulých staletích.“

David Rockefeller

„V příštím století budou země, tak jak je známe dnes, zastaralé; všechny státy budou vyznávat jednu globální autoritu a pochopí, že národní suverenita pro ně nebyla až tak dobrým řešením.“

Srobe Talbot

„Potřebujeme novou, globální dohodu – velké ujednání mezi zeměmi a kontinenty tohoto světa.“

Gordon Brown

„Mnohým z nás připadá, že pokud bychom se měli vyhnout možnému katastrofálnímu světovému konfliktu, musíme posílit Spojené národy jako první krok směrem ke světové vládě. Tato vláda by měla být naší vlastní vládě vzorem v legislativě, exekutivě, v soudnictví a v činnosti policie a měla by mít možnost vynutit si mezinárodní právo a udržet mír. Aby bylo možné tohoto dosáhnout, budeme, my Američané, ovšem muset odevzdat něco z naší suverenity. Pat Robertson napsal ve své knize před několika lety, že bychom měli mít světovou vládu, nicméně jedině poté až, dojde k příchodu Mesiáše. Doslova napsal, že jakýkoli pokus dosáhnout světového řádu dříve, musí být nutně práce ďábla. Tedy, přidejte se ke mně, rád se zde posadím po pravici satana.“

Walter Cronkite

„Toto je globální vládnutí v procesu tvoření. Nicméně, musíme souhlasit s tím, že přijmeme závazné povinnosti.“

George Papandreou, bývalý řecký ministerský předseda

„Poprvé v dějinách ustanovuje lidstvo opravdový nástroj globálního vládnutí. Od nejútlejšího věku bychom měli učinit environmentální uvědomění velkým tématem vzdělávání a velkým tématem pro politickou debatu, dokud nebude úcta vůči přírodě stejně tak zásadním tématem jako je ochrana našich práv a svobod. Pokud budeme jednat společně při budování tohoto bezprecedentního nástroje, prvního komponentu autentického globálního vládnutí, budeme pracovat pro dialog a pro mír.“

Jacques Chirac

Po více než sto let využívají ideologičtí extremisté na obou stranách politického spektra takových událostí, jako je například mé setkání s Castrem k tomu, aby útočili na Rockefellerovu rodinu kvůli tomu, že má, jak tvrdí, přílišný vliv na americké politické a ekonomické instituce. Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajného společenství, které pracuje proti nejlepším zájmům Spojených států, když charakterizují naši rodinu a mě jako internacionalisty, kteří konspirují s dalšími po celém světě za účelem vybudování integrovanější, globálně politické a ekonomické struktury – jednoho světa, pokud to tak chcete nazvat. Pokud jsem z tohoto obžalován, pak se ke své vině přiznávám a jsem na to hrdý.“

David Rockefeller - Paměti

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+11 # Michal V. 2012-07-21 10:35
Děkuji za skvěle vystihující článek o současném zásadním dění.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Ing. Miloslav Dědek 2012-07-22 17:02
Těm, které zajímá problematika globální správy světa, doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE REÁLSKUTEČNOSTI A PŘÍKLADEM JEJÍHO VYUŽITÍ. K této teorii je snadný přístup. Stačí napsat její název např. do vyhledavače seznamu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # nadeje2012 2012-08-16 00:02
Googl je mnohem lepší vyhledavač než seznam.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # občan 2012-09-01 18:12
:sad: chce to fyzickou likvidaci par skurvenych šmejdu co jsi myslej že jsou nadlidi jsou to ubožaci jako všichni polityci a arogantní lidi ale už jse to blíži 21.12 2012 už neni co stratit snad si to lidi uvědomnějí a začnou jednat
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # nadeje2012 2012-09-01 21:25
Cituji občan:
:sad: chce to fyzickou likvidaci par skurvenych šmejdu co jsi myslej že jsou nadlidi jsou to ubožaci jako všichni polityci a arogantní lidi ale už jse to blíži 21.12 2012 už neni co stratit snad si to lidi uvědomnějí a začnou jednat


Zaplať pánbůh, že takových občanú není moc, jinak bych se tímto problémem musel zabývat nejednu noc.
REÁLSKUTEČNOST
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Mila Remsa 2012-09-14 00:38
Dekuji touto cestou VSEM, kteri uzivaji vetu: >Pridejte odpoved. Publikujte jako Mila Remsa!< Na tomto foru nepublikuji mnoho , spise rozesilam clanky a komentare mailem. Ano, v mem veku jiz poznam Zida vcelku spolehlive. Sioniste jsou z nich sice ti nejhorsi, protoze kazdy fanatizmus je skodlivy. Ale jinak ta rasa je cela prokleta, maji to jiz nejak zakodovano ve svych genech. Je treba prestat se jich bat, prestat jim za urcite DROBNE vyhody slouzit - at jiz vedome ci nevedomky. Oficialne jsem krestan, ve skutecnosti metafyzik, pracoval jsem dlouha leta jako vychovny pracovnik mladeze a
dospelych - ALE nejsem proti nasili!! Tim se rozumi nevyhnutne a dobre cilene nasili proti konkretnim vinikum. Nebot ONI proti nam pachaji nasili neustale jiz cela desedtileti az staleti a my to nevidime, nekteri to videt nechceme - at uz jsou pohnutky jakekoli. Nic na svete neni zadarmo, je nutno prinest o yolik vice obeti, o kolik jsme se zpozdili v zahajeni cistky a poradku. Svet je dnes jiz prilis degenerovany a dle toho i zbabely. Ti co jeste umeji drzet hlavu vzhuru a vcas umeji rici NE museji tedy byt semknuti - vytvorit neco jako byla drive INTERNACIONALA a kracet STEJNYM krokem!!!.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # peace 2012-10-16 22:05
Možná ,že reagují dosti pozdě,ale až dnes jsem si to přečetl.
K tomu jenom tolik, že v dějinách lidstva již bylo několik desítek pokusů jak ovládnout svět.A víte na čem to padlo, že jejich bylo vždy více než jeden/ ne těch pokusů/.
Na začátku si myslí, že to je otázka dohody uvnitř, ale nesmíme zapomenout ,kdo jsme.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Matěj 2012-11-28 11:45
Dle mého názoru je zde velký otazník, jak by se zachovajli muslimské a komunistické země. Pokud by byl model globální vlády zaměřen hlavně na ekologii a model nejefektivnější ho trvale udržitelného rozvoje, věřím, že by tuto formu přijal snad každý kvalitně informovaný jedinec. Jednalo-by se však i o snahu Ameriky předat ostatním zemím své kulturní zvyky, právní systém a jiné zásahy do různých koutů světa, jsem si jist, že by tento krok vedl k celosvětovému konfliktu.

Díky technice dnes mluvíme o globalizaci, globálních problémech lidstva, o globálním oteplování a přelidnění. Tyto otázky by měli být diskutovány na globální úrovni. To jsou příklady témat, která řeší ,,vládnoucí elita,, tohoto světa. (např. ,,tajná,, jednání na konferencích bilderberg). Národní hrdost by mohla být zachována, ale pouze by se změnily ty předpisy a zákony v danné zemi, které by mohli usnadnit řešení enviromentálníc h otazníků a přispěli k znovuobnovení přírody. To jediné totiž smysl má. Můžeme tisíckrát třídit odpad, ale nebude-li takto fugovat i zbytek národů, je to velice málo efektivní. Můžeme přestat využívat fosilní paliva na výrobu elektické energie, ale nebude-li toto standartizováno nikdy s tím nikdo neskončí. Můžeme tvrdit, že za tímto globálním vedením stojí ekonomické cíle a že globální oteplováni jak v roce 2009 řekl Herman Van Rompuy je pouze nástroj k vydláždění chodníku pro světovou správu této planety. Ale tvrzení, že devastace přírody je nesmysl, že zdroje fosilních paliv, na nichž jsme a dlouho ještě budeme závislí jsou nekonečné řnemůže nikdo z nás myslet vážně. Díky informačním technologiím, jež máme dnes se dá daleko více věcí prokázat a předat informaci během pár vteřin stovky kilometrů dál. Vše je daleko víc transparentní, než dříve. Lidé neradi ustupují ze svých stereotypů a raději se nechají někým korigovat. Dle mého názoru je něco jako globální vláda nutným nástrojem k zachování této planety tak, jak ji známe dnes a Amerika by měla začít s rekultivací této planety právě v místech, kde se nachází. Plýtvání přírodnímy zdroji američanů je nesrovnatelně vyšší, něž na ostatních kontinentech.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Kirby 2014-10-23 16:30
Have you ever considered about adding a little bit more than jjust your
articles? I mean, what you say is important annd everything.
Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos
tto give your posts more, "pop"! Your content is excellent
but with images and clips, this site could certainly be one of the most
beneficial in its niche. Excellent blog!

Here is my blog post ... video resolution
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Elma 2014-11-04 19:48
Howdy! I know this is somеwhat off toρiϲ but Ӏ was wondering which
blog platfoгm are you սsing for this site?
I'm getting tired of Wordpress bесause I've had problems
with haсkers and I'm looking at options for another platform.

I would be fantastic if you could point mme in the diгection of a gоod platform.


Ϝeel free tto shrf to myy web page; beyond sex (Jurցen)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Lorrie 2014-11-11 16:06
Incrediblе points. Oսtstanding arguments. Kеep up tɦe amazing
spirit.

My page: spіce sex, Www.btdc.com.np,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás