AC24.cz

AC24.czZe světaStudie dokládá, že až 95% lidí se skutečně chová jako ovce

Studie dokládá, že až 95% lidí se skutečně chová jako ovce

Vědci z university v Leedsu prováděli průzkum, který potvrdil naši tendenci jednat jako ovce, když bezděčně následujeme dav, jako bychom ani neměli svou vlastní uvažující mysl. I když se takovéto tendence možná projevují jen v určitých situacích, jako je třeba usměrňování proudů chodců v přelidněných místech, nestaví lidstvo do nijak příznivého světla.

Průzkum dokázal, že už menšina pouhých 5% jedinců může ovlivňovat směr proudícího davu – zbývajících 95% je následují, aniž by si uvědomovali, co se děje. V rámci zmíněného průzkumu pod vedením prof. Krause a PhD. Dyera prováděli vědci série experimentů, při kterých skupiny dobrovolníků kráčely náhodným směrem po velké hale. Uvnitř skupiny vždy pár jedinců dostávalo instrukce, kterým směrem se má kráčet. Účastníkům experimentů nebylo povoleno vzájemně komunikovat ani kohokoliv jiného vědomě ovlivňovat.

Ve všech případech se došlo k závěru, že informovaní jedinci byli následováni ostatními v davu, přičemž se vytvářela formace zástupu (nebo stáda ovcí – záleží čemu dáte přednost).

„Každý jsme se už ocitl v situaci, kdy jsme byli strženi davem,“ vysvětluje prof. Krause. „Co je ale na tomto průzkumu zajímavé, je skutečnost, že účastníci našich experimentů se rozhodovali stejně i navzdory skutečnosti, že neměli povoleno mezi sebou komunikovat nebo gestikulovat. Ve většině případů si lidé ani nevšimli, že vlastně byli vedeni někým jiným.“

Je to děsivé. Jsme až takové ovce, že dovolujeme několika málo „informovaným“ jedincům, aby nás vedli, aniž bychom věděli, co se vlastně děje? Je to smutné, ale dává to smysl. Kolik z nás se nechává napalovat podvody všeho druhu jen proto, že pochází od přítele nebo z „dobře informovaného“ zdroje, z různých pyramidových akcí nebo náboženských hoaxů či z politických kamufláží! Vypadá to, že jsme schopni uvěřit skoro všemu nebo případně slepě tolerovat každé poselství, které pochází z prostředí s dostatečnou důvěryhodností.


Jak být sám sebou

Je několik věcí, které můžete udělat nejen proto, abyste nežili jako ovce, ale abyste se mohli těšit z plného, prosperujícího a vzrušujícího života. Následuje několik základních pravidel, které většina lidí z davu zpravidla přehlíží.

Stanovte si, čeho chcete v životě dosáhnout. Za svých více než 25 let praxe s vyučováním metody NLP (Neuro Linguistic Programming) jsem se tázal už tisíců lidí, co vlastně chtějí. A byl jsem vždy překvapen, jak neuvěřitelně nízké procento lidí dokáže dát na tuto otázku odpověď. Jaké jsou vaše prvořadé cíle? Kterým směrem se ubíráte? Kam se chcete dostat během příštích pěti let? Nejčastější odpověď však vždy bývá: já vlastně nevím. Uvidíme, jak to dopadne. Snad jen každý desátý jedinec s určitostí a konkrétností odpoví v následujícím duchu:

Moje tři nejvyšší cíle jsou právě teď tyto...

V průběhu příštích pěti let bude můj život úplně jiný v těchto ohledech...

Nejdůležitější překážky na mé cestě jsou tyto...

Dovednosti, ve kterých se potřebuji zdokonalit, abych dosáhl svých cílů, jsou tyto...

Nikdo nedokáže přesně předpovídat budoucnost, ale některé věci nám mohou být užitečnější, než jen pouhé očekávání budoucnosti s přístupem „uvidíme, jak bude“. Pokud si své cíle nestanovíte sami, pak to bude vaše rodina, přátelé, komunita nebo kulturní prostředí, kteří to udělají za vás (ať už vědomě či nevědomky). Tomu se říká také status-quo. Nebývá přitom nijak překvapivé, že status-quo nikoho příliš neinspiruje.

Naučte se provádět vědomá a úplná rozhodnutí. Velmi mnoho našich rozhodnutí nebývá dobře zváženo. Při uplatnění metod NLP se učíme, že rozhodnutí a motivace bývají tvořena z vizuálních, sluchových a kinestetických komponent. Tyto jsou stavebními kostkami mentálních procesů. Ze špatného, impulzivního nebo politováníhodného rozhodování ale nemůžeme mít žádný prospěch. Impulzivně se rozhodujeme, když nemluvíme o svých záležitostech (chybí sluchová složka). Emotivně se rozhodujeme, pokud neuvažujeme o dalších možnostech (chybí vizuální i sluchová stránka). Nebo se necháváme polapit mentálními smyčkami, které nemají konec (nekonečné vnitřní promluvy bez podnětů k jednání).

Ve všech zmiňovaných případech kvůli scházejícímu základu vlastních pevných záměrů míváme sklony podřizovat se rozmarům jiných lidí. Pokud nám schází schopnost diskutovat a analyzovat svá rozhodnutí, můžeme pak přijímat analýzy někoho jiného jako doktríny. Pokud míváme sklony k emocionálnímu rozhodování, můžeme se stát kořistí kohokoliv, kdo v nás umí vyvolat takové emoce. Když nedokážeme vytvořit myšlenky, které dotváří náš pocit jistoty, děláme možná totéž co jiní lidé, kteří se chtějí nějak vymanit z nekonečné vnitřní smyčky.

Fascinující je to, jak v našem vzdělávacím systému nedokážeme učit způsobům, jak si stanovovat své cíle nebo dělat rozhodnutí. Tyto věci přitom tvoří základ opravdového charakteru a individuality – a také nás chrání před závislostí na myšlenkách nebo názorech druhých lidí.

Provádějte svá rozhodnutí se všemi stavebními kameny pohromadě a s jasným seznamem cílů, které máte ve své mysli. To vás udrží mimo sféru ovčího stáda.

Neberte mě ale doslovně. Důkladně o tom přemýšlejte.

Překlad: naturalmagic.cz

Zdroj: naturalnews.com

Komentáře   

 
+21 # Marcela Paduchova 2012-07-13 11:15
Tak nás učili doma aj v škole. Nevytŕčaj a drž sa pri zemi.Rob to,čo ostatní. Vstepuju nám strach aby sme boli manipulovatelni . Učia nás na tzv.istotam to znam.byt zamestnaný,byt niecim otrokom,neverit si a vtedy sme znovu pod tlakom strachu ako nestratit istotu,že môžem byt niecim sluhom. Novodobí otrokari. Každé stádo vede vúl.Čím al.kým sme? Osobnosti alebo ovecky,teliatka ,otroci? Kazdy musi niekde patrit
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+36 # FUCK OFF 2012-07-13 12:06
Myšlení je způsob vidění. Nejenom optické vjemy.

"Matrix je systém, Neo, a ten systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, tak co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře, spoustu myslí, kterou se snažíme zachránit. Dokud se nám to nepodaří, jsou tito lidé součástí systému, který z nich dělá naše nepřátele. Potřebuješ pochopit, že většina z těchto lidí nejsou nejsou připraveni na odpojení, a mnozí jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat, aby ho ochránili. Matrix je všude. Je všude okolo nás. Dokonce i v této místnosti. Díváš se na něj, když vyhlédneš z okna, díváš se na něj, když zapneš televizi. Cítíš ho, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když jdeš zaplatit daně. Je to svět, který ti přetáhli přes oči, aby tě oslepili a neviděl si pravdu."

"The Matrix is a system, Neo, and that system is our enemy. When you are inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds we are trying to save. Until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be unplugged and many are so hopelessly dependent on the system, they will fight to protect it. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth."
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+13 # Jan Bernhardt 2012-07-13 12:22
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Myšlení je způsob vidění. Nejenom optické vjemy.

"Matrix je systém, Neo, a ten systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, tak co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře, spoustu myslí, kterou se snažíme zachránit. Dokud se nám to nepodaří, jsou tito lidé součástí systému, který z nich dělá naše nepřátele. Potřebuješ pochopit, že většina z těchto lidí nejsou nejsou připraveni na odpojení, a mnozí jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat, aby ho ochránili. Matrix je všude. Je všude okolo nás. Dokonce i v této místnosti. Díváš se na něj, když vyhlédneš z okna, díváš se na něj, když zapneš televizi. Cítíš ho, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když jdeš zaplatit daně. Je to svět, který ti přetáhli přes oči, aby tě oslepili a neviděl si pravdu."

"The Matrix is a system, Neo, and that system is our enemy. When you are inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds we are trying to save. Until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be unplugged and many are so hopelessly dependent on the system, they will fight to protect it. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth."


Dekuju za pripomenuti!!! Napsane a v tomto kontextu a vubec...po tech letech to dava uplne dokonaly smysl!, fakt dik!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+10 # Tomáš Matějk 2012-07-13 14:50
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Myšlení je způsob vidění. Nejenom optické vjemy.

"Matrix je systém, Neo, a ten systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, tak co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře, spoustu myslí, kterou se snažíme zachránit. Dokud se nám to nepodaří, jsou tito lidé součástí systému, který z nich dělá naše nepřátele. Potřebuješ pochopit, že většina z těchto lidí nejsou nejsou připraveni na odpojení, a mnozí jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat, aby ho ochránili. Matrix je všude. Je všude okolo nás. Dokonce i v této místnosti. Díváš se na něj, když vyhlédneš z okna, díváš se na něj, když zapneš televizi. Cítíš ho, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když jdeš zaplatit daně. Je to svět, který ti přetáhli přes oči, aby tě oslepili a neviděl si pravdu."

"The Matrix is a system, Neo, and that system is our enemy. When you are inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds we are trying to save. Until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be unplugged and many are so hopelessly dependent on the system, they will fight to protect it. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth."


Zrovna před pár dny jsem na to koukal. Ten film je jako Zjevení. Nadčasový, filozofický, mysl otevírající, nutící k zamyšlení, pravdivý, úžasný...

K tému snad jen, že lidé jsou ovce proto, protože jim je od narození lháno. Rodiče, škola, systém. Jsou prakticky od narození manipulováni k tomu, že jedinec je součástí systému a musí se mu přizpůsobit přesně jako ovce. To je ale jen iluze vyplývájící z toho, že běžný člověk nemá absolutně ponětí o tom, kdo vlastně je, jaké má schopnosti a potenciál. Většina žije v surové realitě 5 smyslů, kde jediná povinnosti je platit daně co nejdéle a pak umřít. Stali jsme se otroky papírků a zůstatků na účtech... Nemáme ponětí o síle naší mysli, o schopnostech jako je telepatie, nazírání, intuice ... Je čas toto změnit

Zajímavý snímek, který doporučuji: UNGRIP / nenásilná revolúcia Vedomia - www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+26 # Tomáš Matějk 2012-07-13 15:05
Ze všeho nejdříve je potřeba vyhodit z okna tu "hypnotizační krabici" ležící v rohu vašeho obývacího pokoje, která je plná sraček, lží, manipulace, násilí a blbostí v podobě "VIP celebrit" :D
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+2 # Honza1 2013-04-10 15:27
Nebo jí vypnout a pustit si občas něco pro zábavu, na agitaci atd.... se vy.... .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+5 # keshava 2012-07-14 09:14
Cituji Tomáš Matějk:
Ten film je jako Zjevení. Nadčasový, filozofický, mysl otevírající, nutící k zamyšlení, pravdivý, úžasný...


Matrix ma v sobe tolik analogii, paralel, jinotaju, ze vsechny dokaze pochopit malokdo. Existuji k nemu ruzne vyklady, ktere v tom napomohou.

Predlohou matrixu je maja - v sanskrtu iluze, klam. Dokud se ztotoznujeme s hmotnym svetem, jsme pod vlivem tohoto klamu. Zbavit se tohoto ztotoznovani je cilem ruznych systemu duchovniho rozvoje.

Vzdelavaci system je jednou ze soucasti strategie zachovani systemu manipulace. Proto se system vice ci mene brani nezavislemu vzdelavani a snizuje uroven vyuky.

To, ze se vetsina lidi podoba ovcim, vyplyva napr. z vysledku voleb, ucinku reklamy, produkce online obsahu (en.wikipedia.org/.../... ) atd. Existuji v podstate dve reakce:
1. ovce oholit a posleze porazit (soucasny stav)
2. pomahat jim uvedomit si svoji situaci a co s tim dělat.

O to se snazí mnozi, napr. lonsky dokumentarni film Thrive.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+9 # Ing. Miloslav Dědek 2012-08-08 19:23
Svět je vemi zajímavý fenomén a je pěkný, ale nespravedlivý. Mohl by být lepší a spravedlivější? Ne! Bude spravedlivější a nádherný, ale musíte to chtít.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-8 # FUCK OFF 2012-08-08 19:35
DĚDKU, TY PRAŠIVÁ ŠPÍNO, TÁHNI UŽ S TĚMA TVEJMA BLITKAMA DO PRDELE!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+7 # Ing. Miloslav Dědek 2012-08-09 02:10
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
DĚDKU, TY PRAŠIVÁ ŠPÍNO, TÁHNI UŽ S TĚMA TVEJMA BLITKAMA DO PRDELE!!!Uroveň Vašich komentářů se neustále zvyšuje. Číst je mě stále víc uspokojuje. Dobře se při tom bavám. Potvrzuje mi to, že se s psaním nenamáhám zbytečně. Začínám Vám dávat zelené body. Když si představím, jak Vám vadí, že mi to psaní neméžete zatrhnout, jak Vás to (omlouvám se za to slovo) SERE, tak mi to zvedne náladu a cítím se potom skvěle. Pište komentáře tohoto typu častěji a přidejte trochu víc fantazie, víc lidí to potom podnítí zajímat se o problémy řešení, které světu prospěje. Realskutečnost si rychle razí cestu do světa, na tom už nic nezmněníte i kdyby jste měl nějakou reálnou moc a nejednal jak malé dítě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-7 # FUCK OFF 2012-08-09 11:28
Dědku

1. Když napíšeš, že tě moje sprosté nadávky uspokojují, znamená to, že moc dobře víš, že si nic lepšího nezasloužíš, a že toužíš po dalších, zas znamená, že tě uspokojuje tvůj současný stav, a že se bavíš tím, jak provokuješ. Obojí je známka zvrhlosti.

2. Když si myslíš, že mě sere, že ti to nemůžu zatrhnout, tak si do toho jen promítáš vlastní způsob řešení konfliktů - zákaz. Kdybych tě tu chtěl zakázat, tak volám po zabanování, což nečiním. Volám po tom, abys přestal psát ty blitky, co píšeš, a není to volání do davu kolem, je to volání na tebe, přímo na tebe. Proč by se ostatní měli obtěžovat a namáhat s nějakou korekturou tvé osoby, byť by to byl jen zákaz určité IP adresy nebo blokace účtu. Ta práce, která korekturu znamená čeká jen tebe dědku, jen tebe. Jenom ty sám, pokud jsi toho schopný, budeš sám sebe korigovat. Nečekej, že ti někdo bude chyby zakazovat, to by pro tebe bylo příliš pohodlné, a příliš dobré. Ty si svoje hovna budeš muset uklidit sám.

3. Pokud se svojí zvrácenou logikou domníváš, že mojí kritikou pomáhám razit tvojí nesmyslné reálskutečnosti cestu do světa, tak si to mysli dál, jenom tím oddálíš moment, kdy tvoje halucinování praskne jak mýdlová bublina. Nadávám ti proto, že svými bláboly - a z pozice iluze dospělého člověka - píšeš do diskuzí věty, které jsou z hlediska logiky nakažené hnilobou. Jsou to protimluvy a obecně nesmysly, které nemají hlavu ani patu, mají v sobě jed lži, protože jsi LHÁŘ. A víš to moc dobře.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+3 # Ing. Miloslav Dědek 2012-08-09 17:12
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Dědku

1. Když napíšeš, že tě moje sprosté nadávky uspokojují, znamená to, že moc dobře víš, že si nic lepšího nezasloužíš, a že toužíš po dalších, zas znamená, že tě uspokojuje tvůj současný stav, a že se bavíš tím, jak provokuješ. Obojí je známka zvrhlosti.

2. Když si myslíš, že mě sere, že ti to nemůžu zatrhnout, tak si do toho jen promítáš vlastní způsob řešení konfliktů - zákaz. Kdybych tě tu chtěl zakázat, tak volám po zabanování, což nečiním. Volám po tom, abys přestal psát ty blitky, co píšeš, a není to volání do davu kolem, je to volání na tebe, přímo na tebe. Proč by se ostatní měli obtěžovat a namáhat s nějakou korekturou tvé osoby, byť by to byl jen zákaz určité IP adresy nebo blokace účtu. Ta práce, která korekturu znamená čeká jen tebe dědku, jen tebe. Jenom ty sám, pokud jsi toho schopný, budeš sám sebe korigovat. Nečekej, že ti někdo bude chyby zakazovat, to by pro tebe bylo příliš pohodlné, a příliš dobré. Ty si svoje hovna budeš muset uklidit sám.

3. Pokud se svojí zvrácenou logikou domníváš, že mojí kritikou pomáhám razit tvojí nesmyslné reálskutečnosti cestu do světa, tak si to mysli dál, jenom tím oddálíš moment, kdy tvoje halucinování praskne jak mýdlová bublina. Nadávám ti proto, že svými bláboly - a z pozice iluze dospělého člověka - píšeš do diskuzí věty, které jsou z hlediska logiky nakažené hnilobou. Jsou to protimluvy a obecně nesmysly, které nemají hlavu ani patu, mají v sobě jed lži, protože jsi LHÁŘ. A víš to moc dobře.


Průměrný demagogický výkon. Moc jsem se nepobavil. Ten předcházející komentář byl mnohem lepší. Váš pokus o zhodnocení mého duševního stavu lze přirovnat k pokusu brabence popsat jeké duševní pochody se odehrávojí ve sloním mozku. Dávám Vám za 4.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-4 # FUCK OFF 2012-08-09 19:34
Dědku, podceňuješ se, tvoje demence je jistě větší, než slon vedle mravence.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+7 # Ing. Miloslav Dědek 2012-08-09 19:40
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Dědku, podceňuješ se, tvoje demence je jistě větší, než slon vedle mravence.


Vyložená nezábavná slabota. Dávám vám za 5.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+6 # pan kapitan 2012-08-09 23:01
je to jednoduchy .. lidi otevrte oci podivejte se uvedomte si co se deje a spojte si to dohromady s dalsim co vidite. Zaklad je otevrit oci a vnimat. Mir s vami. :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+7 # nadeje2012 2012-08-12 07:54
Po přečtení diskuse mezi panem Mgr. Ondřejem Dvořákem a Ing. Miloslavem Dědkem jsem si uvědomila, že čím častěji se používají "silná slova", tím menší je jejich síla.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # FUCK OFF 2012-08-12 10:27
Cituji nadeje2012:
Po přečtení diskuse mezi panem Mgr. Ondřejem Dvořákem a Ing. Miloslavem Dědkem jsem si uvědomila, že čím častěji se používají "silná slova", tím menší je jejich síla.


Tak to na tebe asi ještě nikdo pořádně nehouk. 8)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+4 # nadeje2012 2012-08-12 17:27
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Cituji nadeje2012:
Po přečtení diskuse mezi panem Mgr. Ondřejem Dvořákem a Ing. Miloslavem Dědkem jsem si uvědomila, že čím častěji se používají "silná slova", tím menší je jejich síla.


Tak to na tebe asi ještě nikdo pořádně nehouk. 8)


Za 5.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-2 # FUCK OFF 2012-08-12 20:25
Cituji nadeje2012:
Cituji Mgr. Ondřej Dvořák:
Cituji nadeje2012:
Po přečtení diskuse mezi panem Mgr. Ondřejem Dvořákem a Ing. Miloslavem Dědkem jsem si uvědomila, že čím častěji se používají "silná slova", tím menší je jejich síla.


Tak to na tebe asi ještě nikdo pořádně nehouk. 8)


Za 5.


www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-4 # vyndaan 2012-08-23 13:44
nadpis jak vystrizeny z blesku, vetsina clanku o hovne samozrejme - o davovem chovani lidi uz pred padeyati lety byly popsany tuny hajzlpapiru a proveden nejeden expirement, ktery uz by dnes byl za hranici etiky. uroven clanku na ac24 stale klesa, za chvili to bude stejnej odpad jako osud.cz a podobne...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # VK 2012-08-29 12:08
Klasickým příkladem manipulování davem byla sametová i revoluce. Byla připravována (manipulací s pár lidmi, počínaje Havlem a konče studenty a herci) od někud jinud proto, aby se ČSR rozpadla, psychicky zdeptala ,dala se rozkrást a politicky a ekonomicky znemožnit.
Uvědomte si, že hlavním argumentem vyprovokovné národní vzpoury byl zabitý student, ze kterého se vyklubal další zmanipulovaný agent Zifčák. Bez mrtvol by to něšlo, tak se musela alespoň jedna vyrobit (nejen pro ČSR ale i pro celý svět).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+1 # Petr Žilka 2013-04-10 15:50
A únor 1948 bylo podle tebe co?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+2 # nadeje2012 2012-08-29 16:39
Jediná pravdivá informace, je ta, týkající se agenta STB. Všechno ostatní je čirá fantazie, pro kterou neexistují ani indicie.
REÁLSKUTEČNOST
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Rico 2013-07-18 21:34
Je to odpoveď na otázku, prečo štát nepodporuje podnikateľov. Pretože podnikateľ je rebel, zamestnanec je ovca, a štátny zamestnanec je slepá ovca. A hore potrebujú len ovce a slepé ovce. Rebeli im veľmi nesedia. Hore sa boja vzbury. Aj vy ste už určite počuli:" Dobre sa uč, budeš mať super zamestnanie." :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # LUF 2013-07-18 22:47
Dělali experiment jak si počínají lidi v davu, ale závěry z toho dělají jakoby se to mělo vztahovat na veškeré chování a uvažování lidí. Tak nevím, jestli to má být záměr někoho mást, nebo jenom hloupost autorů
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-1 # Humberto 2014-02-27 13:52
WOW just what I was searching for. Came here by searching for
seven

Feel free to visit my weblog - pharmacycatalog2014.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-1 # Mai 2014-03-17 12:39
Excellent blog right here! Additionally your website
so much up very fast! What host are you using? Can I get
your affiliate hyperlink to your host? I desire my site loaded up
as quickly as yours lol

Also visit my web blog: findmedarticle.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
-3 # Troi 2014-03-22 22:14
Bohové, tohle je zase sračka opěvující psychopaty! Zase někdo interpretuje výsledky dílčího experimentu podle oficiální doktríny "pár jedinců jsou nadlidi a zbytek je póvl dobrý tak do koncentráku". V článku není ani zmínka o tom, že tenhle typ davového chování je nutným základem pro altruismus a že je vlastně docela výhodný (vlastně naprosto nezbytný) pro kooperaci větších skupin.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
+1 # Severin z ostrova 2014-03-22 22:30
Slova zamidrákované OVCE .....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Severin z ostrova 2014-03-22 22:29
Jsem rád že nepatřím do stáda ovcí a nevím kdo to způsobil.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Grazyna 2014-04-03 00:30
certainly like your web site however you have to test the spelling on
several of your posts. Many of them are rife with spelling issues
and I find it very troublesome to tell the truth then again I'll certainly come again again.


Here is my webpage ... pharmpdf.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Issac 2014-04-03 10:41
You made some decent points there. I checked on the internet for more info about the
issue and found most people will go along with your views on this web site.


Feel free to visit my web page :: pharmapdf.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Leonardo 2014-04-13 05:27
I do believe all the points you have presented for your article.
They’re pretty powerful and can certainly work.

Still, the posts are quite quick for beginners. Many thanks for the post.


Take a look at my web blog :: Acne remedies
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Alannah 2014-04-13 06:32
I enjoy this site very much, It's actually nice to read and learn more information.


My weblog; acne home remedies, finance.yahoo.com,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Myles 2014-04-15 08:46
Hello to every , as I am actually eager of reading this web site's
post to be updated regularly. It carries good stuff.


Also visit my page: Cialis
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Tammi 2014-04-16 14:23
Now, attach your get-well-wishes card to your gift basket and you have something that
will entertain him and lift his spirits. ostergrüße Forty is the old age of youth; fifty is the youth of old age.
Alternatively, you might use luggage in the
letterhead.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
0 # Neville 2014-04-23 09:52
Great post! We are linking to this great content on our website.
Keep up the good writing.

my weblog: piccombo.org/cheap/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Top of Page

Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte | Založeno 2011
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Licence Creative Commons Nezávislý webový deník AC24.cz podléhá licenci Creative Commons 3.0 | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás