Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaRothschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Rothschildové: Rodina, která manipuluje s celým světem

Neuvěřitelné zamlčování faktů a odporné lži v médiích o vlivu dynastie Rothschildů na současné směřování světa, mě přiměly k tomu, abych se tomuto tématu začal více věnovat. Tak se v nejbližší době soustředím zejména na odhalování skutečného dopadu této velké a mega vlivné rodiny, o níž média píší jako o “většinou milovnících dobrého vína a vzácných uměleckých předmětů, s jen nepatrným vlivem v porovnání k časům jejich největší slávy.“

Po přečtení samotného článku by vás již podobné mediální lži neměli příliš překvapit. Již v devadesátých letech 19. století si koupili velkou zpravodajskou agenturu Reuters.

Koupí dalších agentur (a samozřejmě televizí, rozhlasových programů, vydavatelství atd.) na sebe nenechali dlouho čekat. Dnes už prakticky neexistuje médium, na které by neměli vliv. Pokud patříte k těm, kteří současné směřování světových událostí považujete za přirozené, odhoďte jakoukoliv zaujatost a přečtěte si o jediné moci současnosti.

Rothschildové drží kontrolu nad světem již velmi dlouhou dobu a já k tomu předkládám v následujících řádcích své důkazy. Kde se jen dá, jmenuji individuální Rothschildy. Avšak kvůli tajnosti, do níž se zahalují, není jmenování přesného člena vždy možné. Chci také poznamenat, že tento článek nekritizuje každého, se jménem Rothschild. Prostě jen kriminální prvek této rodiny, která způsobila zrady, které podrobně popisuji. Kromě toho velmi velká část tohoto zločineckého klanu již nenosí jméno Rothschild. Je spousta důkazů poukazujících na skutečnost, že lidé, kteří v současnosti kontrolují Spojené státy, britskou a izraelskou vládu jsou ve skutečnosti Rothschildové.


Historie Rothschildů

1743: Mayer Amschel Bauer, narozen v německém Frankfurtu, jako syn Moses Amschela Bauera, bankéře a zlatníka. Nad vchodové dveře umísťuje červený erb.

1753: Narodila se Gutele Schnaper (budoucí manželka Mayera Amschela Bauera).

1760: Během tohoto desetiletí pracuje Mayer Amschel Bauer pro banku vlastněnou Oppenheimry v německém Hanoveru. Je vysoce úspěšný a stává se mladším partnerem. Během práce pro banku se seznamuje s generálem Ven Estorffem. Po otcově smrti se Bauer vrací do Frankfurtu, aby převzal jeho obchod. Bauer rozpoznává význam červeného erbu a své jméno mění na Rothschild. (”Rot” rozumí v němčině “červený” a “Schild” znamená “štít”) Mayer Amschel Rothschild teď zjišťuje, že generál Von Estorff patří ke dvoru prince Williama z Hanau. Proto s ním znovu navazuje známost pod záminkou prodeje vzácných mincí a bižuterie za snížené ceny. Jak naplánoval, je následně představen samotnému princi Williamovy, který je více než potěšen sníženými cenami, které žádá za své vzácné mince a bižuterii. Rothschild mu nabízí přídavek za každý další obchod, který mu princ sežene. Následně se stává blízkým společníkem prince Williama. Nakonec obchoduje s celým dvorem.

1769: Mayer Amschel Rothschild dostává povolení od Prince Williama, aby pověsil ve svých obchodních prostorách cedulku, prohlašující, že je “M. A. Rothschild, dvorní činitel, na základě dohody s jeho Veličenstvem, princem Williamem z Hanau.”

1770: Mayer Amschel Rothschild si bere Gutele Schnaperovou. Zároveň sestavuje plány na vytvoření skupiny zvané Ilumináti a pověřuje Adama Weishaupta jeho organizací a vývojem.

1773: Narodil se Amschel Mayer Rothschild. Sídlo: Frankfurt nad Mohanem. Amschel byl nejstarší syn, po svém otci převzal obchody ve Frankfurtu nad Mohanem a stal se hlavou rodu. Frankfurt zůstal místem, kde se celá rodina setkávala. Zemřel 1855.

1774: Narodil se Salomon Mayer Rothschild. Sídlo:Vídeň. Stal se zakladatelem rakouské dynastie Rothschildů, která byla jedním z hlavních financovatelů Metternichova režimu a tím i celého Německého spolku. Solomonovi nebylo původně umožněno kupovat půdu, v roce 1822 byl však spolu s bratry uveden do šlechtického stavu a nakoupil množství pozemků. V roce 1835 získal koncesi na výstavbu Severní dráhy císaře Ferdinanda, stal se také majitelem Vítkovických železáren. Zemřel 1855.

1777: Narodil se Nathan Mayer Rothschild. sídlo: Londýn. Mezi lety 1790 a 1800 působil jako obchodník s textilem v Manchesteru. V roce 1811 založil v Londýně banku N. M. Rothschild & Sons, která je činná dodnes (viz internetové stránky).Investoval také do britské Východoindické společnosti. Jmění vydělal mezi lety 1813 a 1815 za napoleonských válek, kdy se mu podařilo financovat Wellingtonovu britskou armádu ve Španělsku a Portugalsku (Evropa byla v té době pod Napoleonovou kontinentální blokádou). V roce 1818 poskytl pruské vládě velkou půjčku; emise dluhopisů a půjčky zůstaly hlavní činností jeho banky. Zemřel 1836 1788: Narodil se Kalmann (Carl) Mayer Rothschild. Sídlo: Neapol. Do Neapole se odstěhoval v roce 1821, kde spravoval finance rakouských vojáků. Založil bankovní instituci, která ale existovala jen do roku 1863. Později přejmenoval z Kalman Rothschild na Carl Mayer von Rothschild. Zemřel 1855

1791: Rothschildové prostřednictvím Alexandra Hamiltona (jejich agenta ve vládě George Washingtona) zřizují centrální banku v USA, nazvanou The Bank of the United States. Tato je zřízena s 20 letou smlouvou.

1792: Narodil se Jacob (James) Mayer Rothschild. Sídlo: Paříž. Byl nejmladší z pěti bratrů, v roce 1812 odešel do Paříže, kde založil bankovní instituci Rothschild Frères; později se přejmenoval z Jakob Rothschild na James de Rothschild. Stal se jedním z nejvýznamnějších francouzských finančíků a sloužil jako poradce francouzských králů. Financoval výstavbu železnic a dolů a pomohl Francii překonat krizi po prohrané prusko-francouzské válce. Jeho banku znárodnil spolu s ostatními v roce 1982 François Mitterrand.

1796: Amschel Mayer Rothschild si bere Evu Hanau.

1798: Nathan Mayer Rothschild odchází z Frankfurtu do anglického Manchesteru, kde za pomoci svého otce a bratrů vyváží anglický textil do Evropy.

1800: Salomon Mayer Rothschild si bere Caroline Sternovou.

1806: Napoleon prohlašuje, že jeho “cílem je odstranit rod Hesse-Cassel z vlády a vymazat jej ze seznamu mocností.” Po této informaci, princ William z Hanau utíká z Německa do Dánska. Správou svého majetku v hodnotě tehdejších 3 000 000 dolarů pověřuje Mayera Amschela Rothschilda. Nathan Mayer Rothschild si bere Hannah Bären Cohenovou, dceru bohatého londýnského obchodníka. Svůj obchod začíná stahovat do Londýna.

1808: Nathanovi Mayerovi Rothschild se narodí jeho první syn Lionel Nathan de Rothschild.

1809: Protože blokáda kanálu (La Mansch) znepříjemňuje obchod a vývoz, Nathan Mayer Rothschild přechází na New Street v Londýně a prosazuje se jako bankéř.

1810: Umírají bankéři Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith. Tato událost udělá z Nathana Mayera Rothschilda jediného velkého bankéře v Anglii. Salomon Mayer Rothschild ve Vídni zakládá banku, M. von Rothschild und Söhne.

1811: Privilegium pro Americkou banku končí. Když má být zakládací listina po 20 ti letech obnovena, je zamítnuto. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznává potenciál Ameriky. Několika státům poskytuje půjčky, čímž se vlastně stává oficiálním evropským bankéřem vlády Spojených států. Jelikož podporuje vytvoření Bank of the United States, hrozí: “Buď bude pověřovací listina obnovena, nebo se Spojené státy ocitnou v nejkatastrofálnější válce.”

1812: Financováni Rothschildovými penězi, Britové vyhlašují Spojeným státům válku. Plánem bylo způsobit Spojeným státům v této válce takový dluh, že by se musely sklonit před Rothschildy a povolit jim prodloužení pro jejich Bank of the United States. Válka zvedá národní dluh ze 45 milionů dolarů na 127 milionů dolarů. 19.září umírá Mayer Amschel Rothschild.

Ve své poslední vůli vydává přesně stanovena pravidla, kterými se má rod Rothschildů řídit:

1) Všechny klíčové pozice v rodinném obchodě musí zastávat výhradně členové rodiny a pouze mužští členové rodiny mají povoleno podílet se na něm. Nejstarší syn nejstaršího syna se měl stát hlavou rodiny (tato podmínka mohla být změněna pouze pokud většina rodiny rozhodla jinak). Toto se událo hned v roce 1812, kdy byl za hlavu rodiny zvolen Nathan Mayer Rothschild.

2) Členové rodiny si měli brát prvního a druhého bratrance / sestřenici, aby se zachoval rodinný majetek. Například, jeho syn Jacob Mayer si vzal za manželku dceru dalšího syna, Solomona Mayera. Toto pravidlo bylo v dalších generacích považováno za méně důležité, protože byly přehodnoceny rodinné cíle a docházelo ke sňatkům s členy jiných bohatých rodin.

3) Nemohl být zveřejněn žádný seznam rodinných nemovitostí; žádný soudní spor se nesměl konat ve věci hodnoty dědictví. Jacob (James) Mayer Rothschild odchází do Paříže, aby tam založil Bank de Rothschild Frères. Narodil se Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild.

1814: Co se týče 3.000 000 dolarů, které Princ William z Hanau svěřil Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy… Podle legendy byly tyto peníze schované do sudů z vínem. Unikly pátrání Napoleonových vojáků když vstoupili do Frankfurtu. Znovu se údajně objevily v roce 1814, kdy se princ William z Hanau vrátil do Německa. Fakta jsou trochu jiná… “Peníze nebyly Princi nikdy vydány. Nathan Mayer Rothschild tyto 3.000 000 dolarů investoval do “zlata z východoindické společnosti. Věděl, že bude nutné v kampani o získání Wellingtonského poloostrova.” Z ukradených peněz získal Nathan 4x získal:

  • z prodeje Wellingtonských cenných papírů;
  • z prodeje zlata Wellingtonu;
  • z půjčování peněz vydělaných za zlatě;
  • za převoz zlata do Portugalska

V září začíná kongres ve Vídni, který trvá až do června 1815. Rothschildové doufají, že na něm vytvoří jakousi “Ligu národů”. Diskuse se točí kolem vytvoření Evropské federace, kterou by tvořila skupina nezávislých království, které by byly svázány společnou administrativou. Ta by mimo jiné zajišťovala společnou obranu. V jejich plánu bylo Švýcarsko učiněno neutrálním státem, který měl sloužit jako pokladna pro jejich finance. Ruský car za plány na Evropskou federaci rozpoznal spiknutí Iluminátů a nesouhlasil s ní a proto v roce 1915 podepsal s Rakouskem a Pruskem smlouvu Svaté Aliance. Smlouva zaručovala suverenitu jakékoli monarchie, která se bude držet křesťanských principů ve státních záležitostech. Rakouský ministr zahraničí, princ Klemens Furst von Metternich, nejvlivnější státník v Evropě a Rothschildův agent, řekl, že jeho idea Evropské federace si klade za cíl pouze zachovat společenský řád. Prohlásil Alexandra za choromyslného. Pravým účelem kongresu ve Vídni pro Ilumináty bylo, vytvořit federaci, aby mohli získat politickou kontrolu nad většinou civilizovaného světa.

Mnoho evropských vlád bylo u Rothschildů zadlužených, což jim dalo do rukou mocný nástroj. Ilumináti byli při svém prvním pokusu neobyčejně blízko k získání kontroly nad světem. Hlava rodiny, Nathan Mayer Rothschild, očekával den, kdy se jeho rodina pomstí zničením cara a jeho rodiny, což se nakonec uskutečnilo v roce 1917.

1815: Pět bratrů Rothschildů pracuje společně na dodání zlata Wellingtonské armádě (přes Nathana v Anglii) i Napoleonově armádě (přes Jacoba ve Francii). Začínají svou politiku financování obou stran ve válkách. Díky skutečnosti, že tito bratři měli banky rozšířeny po celé Evropě, dávalo jim to možnost vybudovat bezkonkurenční síť tajných cest a rychlých kurýrů. Tito Rothschildovi kurýři byli jediní obchodníci, kteří měli dovoleno přejít přes anglickou i francouzskou blokádu. Byli jediní, kdo udržoval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o průběhu války. Využitím této zpravodajské služby, spekuloval, kupoval, prodával a měnil akcie, zlato a dluhopisy. Neskutečně tak bohatl.

V této době měli britské cenné papíry nazývané konzuly. Obchodovalo se s nimi v prostorách pro směnu za dluhopisy. Nathan Mayer Rothschild nařídil všem svým zaměstnancům, aby samotné konzuly i prostor měli pod kontrolou. Před ostatními obchodníky předstírali, že Británie prohrála válku a proto začali zoufale prodávat. Proto cena konzulů prudce klesla na hodnotě a tehdy dal Nathan Mayer Rothschild tiché instrukce svým pracovníkům, aby skoupili všechny konzuly, které jim přišly pod ruku. Když dorazili zprávy o tom, že Británie ve skutečnosti válku vyhrála, konzuly stouply na ceně dokonce ještě vyšší než před koncem války. Přinesli Nathanovi Mayeru Rothschildovi zisk zhruba 20 ti násobku.

Toto umožnilo Rothschildům úplnou kontrolu Britské ekonomiky. Hlavní finanční centrum světa byl Londýn. Po porážce Napoleona přinutili Anglii založit Bank of England, kterou kontroloval Nathan Mayer Rothschild. Nathan Mayer Rothschild později prohlásil: “Nezajímá mě která loutka je posazena na Anglický trůn, aby vládla říši, nad kterou slunce nikdy nezapadá. Muž, který kontroluje oběh peněz v Británii, kontroluje celé Britské impérium. A oběh peněz v Británii kontroluji já.“

Rothschildové využívají svou kontrolu nad Bank of England. Nahradily metodu posílání zlata ze země do země. Namísto toho používají svých 5 bank, táhnoucích se napříč Evropou, na zřízení systému debetu a úvěru. Bankovního systému známého dodnes.

1816: Privilegium pro Bank of the United States je prodloužena na dalších 20 let. Rothschildové opět kontrolují oběh peněz. Britská válka proti Americe kvůli tomu stála životy tisíců Britských a Amerických vojáků. Jen aby Rothschildové dostali svou banku.

1818: Po zajištění masivních úvěrů ve Francii v roce 1817 za účelem podpory obnovy, po jejich ničivé porážce u Waterloo, Rothschildovi agenti kupují obrovské částky francouzských vládních dluhopisů. Způsobili, že jejich cena velmi narůstá. 5 listopadu hodí velké množství na otevřený trh, čímž způsobují, že jejich hodnota prudce klesá a Francie se ocitá ve finanční panice. Rothschildové pak zasahují. Chopí se dodávky peněz pro Francii. Bylo to v témže roce, kdy byli Rothschildové schopni půjčit 5 000 000 liber pruské vládě.

1822: Rakouský císař udělal z pěti bratrů Rothschildovcov barony. Nathan Mayer Rothschild odmítá titul přijmout.

1827: Sir Walter Scott vydává svou 9 svazkovou knihu, Život Napoleona. Ve svazku 2 uvádí, že Francouzská revoluce byla naplánována Ilumináty (Adamem Weishauptem) a financována penězi směnárníků Evropy (Rothschildy).

1828: Prezidentem se stává Andrew Jackson. (Sedmý prezident Spojených států v letech 1829 až 1837) Jeho slogan zněl: “Ať vládne lid.” Jackson tvrdil: “Pokud má Kongres podle Ústavy právo vydávat papírové peníze, bylo mu toto právo dáno proto, aby ho používal a ne, aby ho uděloval jednotlivcům nebo korporacím. “Jackson řekl, že řízení Centrální banky” by bylo prováděno několika jednotlivci nezávislými na vládě, kteří by získali kontrolu nad pracovní silou a příjmy většiny lidí. “Během prezidentské kampaně v roce 1828 Jackson při projevu na adresu bankéřů řekl : “Jste brloh zmijí. Mám v úmyslu vaše hnízdo vybít a s pomocí Boží ho i vypálit.“

1832: Senátem prošel návrh zákona na novou smlouvu (4 roky před vypršením té staré) poměrem 28-20 a dolní komorou poměrem 107-85. Každý věděl, jak se Jackson zachová. Prezident banky Biddle vyhrožoval: “Když ho Jackson bude vetovat, já budu vetovat jeho!” Jackson smlouvu vetoval a banku zrušil. Tajemníkovi státní pokladny nařídil, aby odstranil všechny vklady vlády z amerických bank a uložil je do státních bank.

1835: 8.ledna Jackson zaplatil poslední splátku národního dluhu. Byl to jediný okamžik amerických dějin, kdy byl národní dluh zredukovaný na nulu. Spojené státy byly schopny nahromadit přebytek 35 miliónů dolarů, které byly rozděleny mezi jednotlivé státy. Nicholas P. TRIS, prezidentův osobní tajemník, řekl: “Toto je koruna slávy Andrewa Jacksona. Nejdůležitější služba, jakou kdy své vlasti prokázal.” Na prezidenta je v zápětí spáchán pokus o atentát. Později prohlásil, že ví, že za něj byli zodpovědní Rothschildové. Rothschildové získávají právo na rtuťové doly ve Španělsku. Bylo to v době největších ústupků na světě. Rtuť byla nezbytným prvkem v rafinaci zlata a stříbra. Toto dalo Rothschildům prakticky světový monopol.

1837: Rothschildové posílají dalšího ze svých agentů do Ameriky. Jmenuje se August Belmont (pravým jménem August Schönberg, příbuzný Seligmanovi rodiny z Frankfurtu). V roce 1829, jako patnáctiletý chlapec, začal pracovat pro banku ve Frankfurtu a projevil se jako finanční génius. V roce 1832 byl povýšen a začal pracovat v bance v Neapoli, takže mohl být plně začleněn do mezinárodního bankovnictví. Jeho posláním bylo vyvolávat finanční problémy v jižních bankách. Řídil banku v New York City a stal se vůdčí postavou ve finančních kruzích tím, že koupil dluhopisy vlády a později se stal finančním poradcem prezidenta.

Po mnoha letech boje proti Rothschildům a jejich americké centrální bance, prezident Andrew Jackson nakonec uspěje. Vyhání Rothschildovy banky z Ameriky. Trvalo to až do roku 1913, kdy byli Rothschildové opět schopni zřídit svoji třetí centrální banku v Americe, v podobě Federální rezervy.

1836: Umírá Nathan Mayer Rothschild.

1838: Amschel Mayer Rothschild prohlašuje: Dovolte mi vydávat a kontrolovat peníze národa a já se nebudu zajímat o to, kdo tvoří jeho zákony.

1840: Rothschildovci se stávají makléři zlata anglické banky. Zakládají kanceláře v Kalifornii a Austrálii.

1841: Prezident John Tyler (desátý prezident Spojených států v letech 1841 až 1845) vetuje zákon o obnově výsady pro Bank of the United States. Obdrží stovky dopisů s výhrůžkami, že bude zavražděn.

1844: Salomon Mayer Rothschild kupuje United Coal Mines ve Vítkovicích a rakouskouherskou společnost s vysokými pecemi, která patří mezi největších 10 ve světových průmyslových společnostech. Benjamin Disraeli (který se později stal dvakrát britským ministerským předsedou) vydává Coningsby, ve kterém charakterizuje Nathana Mayera Rothschilda jako “pána a mistra peněžních trhů celého světa a samozřejmě prakticky pána a mistra všeho ostatního. Doslova držel v hrsti příjem Severního Itálie a monarchové a ministři všech zemí se ucházeli o jeho rady. Byli usměrňováni jeho návrhy.

1845: Andrew Jackson (sedmý prezident Spojených států) umírá. Tento velký vlastenec zanechává instrukce ve své závěti, aby měl na svém náhrobním kameni vyryto, “Zabil jsem Banku”, odkaz na to, že v roce 1938 vypudil ze země druhou centrální banku Rothschildů. Jacob (James) Mayer Rothschild, nyní známý pod jménem Baron James de Rothschild získává kontrakt na stavbu první velké železnice napříč zemí. Byla nazvána Chemin De Fer Du Nord a zpočátku vedla z Paříže do Valenciennesand, později se spojila s rakouskou sítí železnic, kterou dal postavit jeho bratr Salomon Mayer Rothschild.

1847: Lionel De Rothschild si bere dceru svého strýce, Kalmanna (Carla) Mayera Rothschild a ve volbách získává parlamentní křeslo pro City of London. Požadavkem pro vstup do parlamentu bylo odpřísáhnout přísahu na skutečnou křesťanskou víru. Lionel de Rothschild toto odmítl, protože byl Žid, a tak jeho křeslo v parlamentu zůstalo prázdné 11 let, dokud byla povolena nová přísaha.

1848: Umírá Eva Hanau, manželka Amschela Mayera Rothschild.

1849: Umírá Gutele Schnaperová, manželka Mayera Amschela Rothschild. Před svou smrtí prohlásila: Pokud by moji synové nechtěli války, nebylo by žádných.”

1850: V tomto desetiletí začínají stavby panství v Mentmore v Anglii a FERRIERES ve Francii, a po světě jich bude následovat více Rothschildovských usedlostí, všechny naplněné uměleckými díly.

1852: N.M. Rothschild & Synové začínají rafinovat zlato a stříbro pro Royal Mint, Bank of England a jiné mezinárodní zákazníky.

1853: Nathaniel de Rothschild, synovec Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild, kupuje Château Bran Mouton, vinice v Bordeaux a přejmenovává jej na Château Mouton Rothschild.

1854: Umírá Caroline Sternová, manželka Salomona Mayera Rothschild.

1855: Umírá Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild i Kalmann (Carl) Mayer Rothschild

1858: Lionel De Rothschild nakonec vstupuje na své místo v parlamentu. Požadavek přísahy na křesťanství je rozšířen i na jiné víry. Stává se prvním židovským členem Britského parlamentu.

1861: Prezident Abraham Lincoln (16. prezident Spojených států, 1860 do jeho zavraždění v roce 1865) kontaktuje Rothschildy, v pokusu získat půjčky na podporu probíhající Americké občanské války. Rothschildé souhlasí pod podmínkou, že Lincoln povolí výsadu na založení další centrální banky Spojených států a je připraven platit úroky ve výši 24% až 36% ze všech půjčených peněz. Lincoln je velmi rozzloben kvůli této výši úroku. Dává proto vytisknout své vlastní úrokem nezadlužené peníze. Informuje veřejnost, že toto je nyní platidlo pro veřejné a soukromé dluhy.

1862: Do dubna je vytištěno a rozšířeno 449 338 902 dolarů Lincolnovým úrokem nezadlužených peněz. Prohlašuje: Dali jsme lidem této republiky největší požehnání jaké kdy dostali. Vlastní papírové peníze na placení jejich vlastních dluhů. V témže roce noviny The Times of London přinášejí příběh, obsahující následující prohlášení: Pokud by se zlomyslná finanční politika (která má svůj původ v Severoamerické republice) měla zatvrdnout ve své konsolidaci, pak se tato vláda vybaví vlastními penězi bez výdajů. Vyplatí si dluhy a bez dluhů i zůstane. Bude mít všechny peníze potřebné k pokračování svého obchodu. Stane se prosperující nad rámec precedentu v dějinách civilizovaných vlád světa. Mozky a bohatství všech zemí půjdou do Severní Ameriky. Ta vláda musí být zničena dříve, dokud nezničí každou monarchii na planetě.

1863: Rothschildův bankovní dům v italské Neapoli, C. M. de Rothschild se díky praktikám a fíglům po sjednocení Itálie zavírá. Rothschildové využívají jednoho ze svých agentů v Americe, Johna D. Rockefellera, aby vytvořil obchod s ropou jménem Standard Oil. Převládne veškerou svou konkurenci.

1864: Prezident Abraham Lincoln poznává ruského cara, Alexandra II (1855 - 1881), který měl rovněž problémy s Rothschildy. Odmítal jejich neustále pokusy o založení centrální banky v Rusku. Prezident Lincoln žádá cara o pomoc v občanské válce. Car posílá část své flotily, aby zakotvila u New Yorku a části Kalifornie. Dává jasně najevo Britům, Francouzům a Španělům, že pokud zaútočí na kteroukoli stranu, Rusko zaujme pozici po boku prezidenta Lincolna. Lincoln následně vítězí v občanské válce.

1865: V prohlášení před Kongresem prezident Abraham Lincoln uvádí: Mám dva velké nepřátele. Jižní armádu před sebou a finanční instituce za sebou. Z těchto dvou, jsou finančníci mým největším nepřítelem. Téhož roku je Lincoln zavražděn. Nathaniel de Rothschild se stává členem parlamentu pro Aylesbury v Buckinghamshire.

1868: Jacob (James) Mayer Rothschild umírá, krátce po koupi Château Lafite, jedné ze čtyř největších špičkových vinic ve Francii. Je posledním synem Mayera Amschela Rothschilda.

1869: Rothschildové se v Londýně setkávají s Morganem a Drexelem (synem zakladatele nejvlivnějšího bankovního domu ve Philadelphii) a prostřednictvím společnosti Northern Securities Corporation začíná upevňování moci a vlivu Rothschildů ve Spojených státech. Morgan pokračuje v partnerství, které začalo, když jeho otec fungoval jako dvojitý agent pro Rothschildy a pro vládu USA.

1870: Umírá Nathaniel de Rothschild.

1873: Ztrátové měděné doly Rio Tento ve Španělsku jsou nakoupené skupinou zahraničních finančníků včetně Rothschildů. Tyto doly představují největší zásoby mědi v Evropě.

1875: N. M. Rothschild & Synové vydávají akcie na získání kapitálu na první projekt tunelu pod kanálem na propojení Francie a Anglie. Polovina kapitálu pochází od Rothschildy vlastněné Compagnie du Chemin de Fer du Nord. Tento rok také Rothschildové zajišťují ministerskému předsedovi Beniaminu Disraelimu finance pro Britskou vládu, aby získali hlavní podíl na stavbě Suezského průplavu. Tato dohoda byla provedena ve velké tajnosti Lionelem de Rothschildem.

1876: Otto von Bismarck prohlašuje: Rozdělení Spojených států do dvou federací stejné síly bylo rozhodnuto dlouho před občanskou válkou vysokými finančními silami v Evropě. Tito bankéři se obávali, že Spojené státy, pokud zůstanou v jednom celku jako jeden národ, dosáhnou ekonomické a finanční nezávislosti. Ta by zrušila světovou finanční nadvládu bankéřů. Hlas Rothschildů převládl. Předvídaly obrovskou kořist, pokud dokáží nahradit dvě nevýrazné demokracie zadlužené finančníkům, dynamickou republikou. Sebejistou a soběstačnou. Proto vyslaly své agenty, aby využili otázky otroctví. Tak zvětšili propast mezi dvěma částmi Republiky.

1881: Prezident James A. Garfield (20. prezident Spojených států, byl ve funkci jen 100 dnů) prohlásil dva týdny před svým zavražděním následující: Kdokoliv kontroluje oběh peněz v naší zemi, je absolutním vládcem všeho průmyslu a obchodu … Když si uvědomíte, že celý systém je velmi lehce kontrolovaný, ať už tak či onak, několika mocnými muži na vrcholu. Není ani nutné říkat, jak vznikají období inflace a ekonomické krize. Edmondu Jamesovi de Rothschild se narodí syn Maurice de Rothschild.

1883: Vykopání 6000 stop tunelu La Mans. Britská vláda projekt zastavuje uvedením skutečností, že by byl hrozbou pro bezpečnost Británie.

1885: Nathaniel Rothschild, syn Lionela de Rothschild, se stává prvním židovským členem sněmovny lordů a je mu udělen titul Lord Rothschild.

1886: Francouzská banka de Rothschild Frères získává značné plochy ruských ropných polí. Vytváří Kaspickou a Černomořskou petrolejovou společnost, která se rychle stává druhou největší v těžbě ropy.

1887: Rothschildové financují sloučení diamantových dolů v Kimberley v Jižní Africe. Následně se stávají největšími podílníky ve společnosti De Beers, která doluje drahé kameny v Africe a Indii.

1888: Narodila se Noemie Halphenová, budoucí manželka Maurice de Rothschild.

1891: Britský dělnický vůdce udělá následující prohlášení na téma Rothschildové: Tato krev sající banda byla v tomto století příčinou nevýslovného darebáctví a utrpení v Evropě. Svůj ohromný majetek nahromadila díky podněcování válek mezi státy, které nikdy neměly mít mezi sebou neshody. Kdykoliv je v Evropě problém, kdekoliv se šíří fámy o válce a mysl lidí je vyděšena strachem ze změny a kalamity, můžete si být jisti, že je rodina Rothschildů někde nablízku, v oblasti nepokojů. “Podobné komentáře dělají Rothschildům starosti a tak ke konci 19. století kupují zpravodajskou agenturu Reuters. Aby měli kontrolu nad médii.

1895: Edmond James de Rothschild, nejmladší syn Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild navštěvuje Palestinu.

1898: Umírá Ferdinand de Rothschild.

1901: Rothschildův bankovní dům ve Frankfurtu, M. A. von Rothschild und Söhne se uzavírá, protože není žádný mužský dědic, který by jej převzal.

1902: Narodil se Philippe de Rothschild.

1906: Kvůli rostoucí nestabilitě v regionu a zvyšující se konkurenci Standard Oil, Rothschildové prodávají Kaspickou a Černomořskou petrolejovou společnost společnostem Royal Dutch a Shell.

1907: Rotschild a Jacob Schiff, hlava bankovního domu Kuhn, Loeb and Co., v projevu před newyorskou obchodní komoru varuje: “Buď budeme mít centrální banku s dostatečnou kontrolou finančních zdrojů nebo tato země zažije nejvážnější a největší peněžní katastrofu ve svých dějinách.” Amerika se ocitla uprostřed další zosnované krize Rotschildy. Plánovitě ruinují majetky a životy milionů lidí. Tak získávají své miliardy!

1909: Maurice de Rotschild si bere Noemi Halphenovou

1911: John F. Hylan, starosta New Yorku, prohlašuje: Skutečná hrozba pro naši republiku je neviditelná vláda, která jako obrovská chobotnice rozprostírá svá slizká chapadla nad naším městem, státem i národem. Na čele je malá skupina bankovních domů.

1912: V prosincovém vydání časopisu “Truth, (Pravda)” George R. Conroy píše o bankéři Jacobovi Schiffovi: Pan Schiff je hlavou velkého soukromého bankovního domu Kuhn, Loeb, a spol., který představuje Rothschildovy zájmy na této straně Atlantiku. Je popisován jako finanční stratég. Léta je finančním zprostředkovatelům velké síly, zvané Standard Oil. Byl ruku v ruce s Harrimany, Gouldy a Rockefellery. Ve všem jejich podnikání! Při stavbě železnic se stal ústřední silou v železniční a finanční moci v Americe. “

1913: Rothschildové zřizují svou poslední (fungující dodnes) centrální banku v Americe, FED. Kongresman Charles Lindbergh uvádí po přijetí Zákona o Federální Rezervě 23. prosince následující: Tento zákon potvrzuje nejgigantičnější trust na světě. Pokud prezident podepíše tento zákon, bude zlegalizována neviditelná vláda peněžní moci … Tímto bankovním a měnovým zákonem je páchaný největší zločin v dějinách. Je důležité poznamenat, že FED je soukromá společnost a není ani federální ani nemá žádné rezervy. Opatrně se odhaduje, že zisky přesahují 150 miliard dolarů ročně a FED nikdy ve své historii nezveřejnil své účty.

1914: Rothschildové kontrolují tři evropské zpravodajské agentury, Wolff (1849) v Německu, Reuters (1851) v Anglii a Havas (1835) ve Francii. Rothschildové využívají agentury Wolff na vmanipulování Němců do války. Od této chvíle jsou Rothschildové jen zřídkakdy zmiňováni v médiích, protože média vlastní.

1918: Rothschildové nařídí popravu cara Nikolase II a celé jeho rodiny v Rusku bolševiky, které kontrolují. Toto je odplata Rothschildů za to, že car Alexander II podporoval Abrahama Lincolna v roce 1864. Je pro ně velmi důležité vyvraždit celou rodinu včetně žen a dětí. Aby ukázaly světu, že toto se stane, pokud někdp zkřížíte cestu Rothschildům.

1919: Po skončení první světové války se koná Versaillská mírová konference. Má rozhodnout o výši reparací, které Německo musí zaplatit vítězům. Hostitelem této konference je její šéf, baron Edmund de Rothschild. 29 března přinášejí noviny Times v Londýně zprávy o bolševicích v Rusku: Jednou ze zvláštních rysů bolševického hnutí je vysoké procento neruských skupin mezi jeho vůdci. Je oznámeno, že Rothschildové jsou naštvaní na Rusy, protože jim v Rusku neumožnili založení centrální banky. Proto shromáždili skupiny špiónů a poslali je do Ruska, aby tam vyvolávali podporu revoluce. N. M. Rothschild & Synové dostávají trvalou moc určovat denně světovou cenu zlata. To se koná v kancelářích City of London. Denně v 11:00, až do roku 2004!

1920: Winston Churchill píše článek do Illustrated Sunday Herald, s datem 8. února: “Od dnů Spartaka, Weishaupta až ke Karlu Marxovi a Trockému (Rusko), Bélovi Kunovi (Maďarsko), Rose Luxemburgové (Německo) a Emmě Goldmanové (USA), toto celosvětové spiknutí rozvracející civilizace, ředí společnost na základě zpomalení vývoje a závistivé zlomyslnosti, nemožné rovnosti, neustále roste… A teď nakonec tato skupina výjimečných osobností z podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky strhla ruský národ za vlasy. Stala se prakticky neochvějným vládcem ohromného impéria. “

1926: N. M. Rothschild & Synové refinancují Společnost podzemních elektrických drah v Londýně, která má rozhodující podíl v celém londýnském systému podzemní přepravy. Maurice de Rothschildovi se narodí syn, Edmond de Rothschild.

1934: Jsou reformované švýcarské bankovní zákony o utajení. Stává se zločinem, za který lze jít do vězení, pokud jakýkoliv bankovní úředník poruší tajemství banky. Všechno toto je přípravou Rothschildů na druhou světovou válku. Zde opět financují všechny strany. Umírá Edmond de Rothschild.

1938: Rakouský bankovní ve Vídni, S. M. von Rothschild und Söhne, se uzavírá následkem nacistické okupace Rakouska.

1939: I.G. Farben, vedoucí světový výrobce chemikálií a největší německý výrobce oceli dramaticky zvyšují svou produkci. Tato zvýšená produkce je téměř výhradně použita na zbrojení Německa na druhou světovou válku. Tato společnost byla kontrolována Rothschildy.

1940: Hansjurgen Koehler ve své knize, “Uvnitř Gestapa,” uvádí následující o Marii Anně Schicklgruberové, Hitlerově prababičce: “Malá služka přišla do Vídně a stala se domácí služkou v sídle Rothschildů. Hitlerova neznámého otce je třeba hledat v tomto skvostném domě. “Toto potvrzuje i Walter Langer ve své knize “Hitlerova mysl“, v níž uvádí: otec, Alois Hitler, byl nemanželským synem Marie Anny Schicklgruberové. Marie Anna Schicklgruberová žila ve Vídni. V době kdy otěhotněla, byla zaměstnána jako služebná v domě barona Rothschilda. Jakmile Rotschildova rodina zjistila, že je těhotná, byla poslána zpět domů, kde se jí narodil Alois. ”

1944: V červenci 1944 se v tamním hotelu Mount Washington konala jednání mezi 44 zeměmi (v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké) o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena. Výsledkem byla tzv. brettonwoodská dohoda (též opisně nazývaná standard ekvivalence dolaru a zlata) coby první globální peněžní konstituce. Body této konference se promýšlely dva roky dopředu.

Konference byla úspěšná v tom ohledu, že byla podepsána všemi 45 zúčastněnými zeměmi a v následujícím roce, 1945, vstoupila v platnost. Důsledky Brettonwoodské dohody Americký dolar získal status oficiální celosvětové rezervní měny, od které navíc budou měny ostatních zemí odvozeny. Současně Spojené státy musely garantovat směnitelnost dolaru za zlato v pevně stanoveném kurzu 35 dolarů za trojskou unci zlata (jednalo se o jistou formu zlatého standardu). V zájmu centrálních bank ostatních států bylo vytvořit si dostatečné měnové rezervy právě v amerických dolarech. To zpětně zvýšilo atraktivitu této měny a posílilo její postavení v poválečném světě. Na jaře Rothschildové uplácí prezidenta Harryho S. Trumana (33. prezidenta Spojených států v letech 1945 až 1953) dvěma miliony dolarů na jeho kampaň, aby uznal Izrael jako suverénní stát.

Organizace vzešlé z Brettonwoodské dohody

Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu, který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet. Dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, později Světová banka (World Bank, WB). Naopak, bylo navrženo zrušení banky pro mezinárodní vypořádání (the Bank of International Settlements) za flagrantní spolupráci s nacistickým režimem, ale tento krok nakonec na konferenci neprošel (i vzhledem k nutnosti formy předpokládaných poválečných reparací Německa).


Uzavření zlatého okna

Konverze dolaru za zlato nebyla vymahatelná jednotlivcem, ale měly na ni nárok centrální banky jiných zemí. V důsledku to znamenalo, že centrální banka Spojených států (Federální rezervní systém) byla povinna na žádost bank jiných zemí směnit dodanou sumu dolarů za odpovídající množství zlata. To v průběhu 60. let (zejména po programu „zbraní a másla“ prezidenta Lyndona Johnsona) vedlo k odčerpávání zlata drženého americkými bankami z území Spojených států. V srpnu roku 1971, kdy o splnění závazku podle brettonwoodské dohody zažádaly Francie a Velká Británie, jim tehdejší prezident Richard Nixon nevyhověl a 15. srpna tzv. uzavřením zlatého okna brettonwoodský systém zrušil. To vedlo k éře pohyblivých devizových kurzů. Cena zlata během několika měsíců od konce Brettonwoodské dohody vzrostla řádově desetinásobně.

1948: Na jaře Rothschildové uplácí prezidenta Harryho S. Trumana (33. prezidenta Spojených států v letech 1945 až 1953) dvěma miliony dolarů na jeho kampaň, aby uznal Izrael jako suverénní stát.

1953: N. M. Rothschild & Synové zakládají British Newfoundland Corporation Limited na získání 60 000 čtverečních mil půdy v kanadském Newfoundlandu, která zahrnuje elektrárny využívající sílu z Hamiltonových (později přejmenovaných na Churchillovy) vodopádů. V té době to byl největší stavební projekt, jakého se kdy ujala soukromá společnost.

1955: Edmond de Rothschild zakládá v Paříži Compagnie Financière.

1957: James de Rothschild umírá. Je oznámeno (Rothschildy vlastněnými médii), že odkázal velkou sumu peněz pro stát Izrael na stavbu jejich budovy parlamentu, Knesetu.

1962: de Rothschild Frères zakládají Imétal, zastřešující společnost pro všechny jejich obchodní zájmy v těžbě minerálů. Frederic Morton vydává svou knihu, Rothschildové. Uvádí: “Ačkoliv kontrolují velké množství průmyslových, obchodních, těžebních a turistických korporací, ani jedna z nich nenese jméno Rothschild. Přesto, že to jsou soukromé komunity, nikde nemusí (a ani to nedělají) zveřejňovat třeba jen jedinou stránku o svém majetku, nebo jakoukoliv zprávy o svých finančních podmínkách. Tento přístup odhaluje skutečný cíl Rothschildů. Odstranit veškerou konkurenci a vytvořit svůj vlastní světový monopol.”

1963: 4.června prezident John F. Kennedy (35.prezident Spojených států v letech 1961 až 1963) podepisuje zákon 11110. Vrací vládě Spojených států moc vydávat peníze, aniž by jediný dolar šel přes Rothschildův FED. Za 6 měsíců, 22. listopadu, je Kennedy zavražděn. Ze stejného důvodu, proč byl zavražděn Abraham Lincoln v roce 1865. Chtěl tisknout americké peníze pro Američany. V protikladu k ziskuchtivých cizím elitám a válečnýmh štváčům. Tento zákon 11110 je zrušen prezidentem Lyndonem Baines Johnsonem (36.prezidentem Spojených států v letech 1963 až 1969). Edmond de Rothschild zakládá ve Švýcarsku La Compagnie Financière (LCF). Tato společnost se později vyvine do investiční banky s mnoha pobočkami. Bere si Nadine a mají spolu syna Benjamina de Rothschild.

1967: de Rothschild Frères se přejmenuje na La Banque Rothschild.

1968: Umírá Noemie Halphenová, manželka Maurice de Rothschild.

1970: Britský ministerský předseda Edward Heath jmenuje Lorda Victora Rothschild za ředitele své politické jednotky. Zatímco je na tomto postu, Británie vstupuje do Evropského společenství národů. Svět přestává věřit FEDu a dolaru. Vrací doslova po pytlích dolary do USA a vyváží zlato z federální banky, kterým je dolar krytý. Toto spustil v sedmdesátých letech Charles de Gaulle, který poukazoval na špatné hospodaření USA.

1971: Prezident Richard Nixon bez vědomí kongresu na vyžádání FEDU odpojuje dolar od krytí zlatem, aby zabránil odvozu fyzického zlato ze země. Měna se stává pouze smluvním příslibem, založeným na důvěře obyvatelstva. Bez jakékoliv hodnoty. Vládu nad světem přebírá FED a Rothschildové, kdy mohou prakticky bez kontroly tisknout jakékoliv množství bankovek!

1973: Projekty British Newfoundland Corporation a Churchill Falls společnosti N. M. Rothschild & Synové v Newfoundland jsou dokončeny. N. M. Rothschild & Synové také vytvářejí novou část tzv.. asset management (management aktiv) společnosti, která obchoduje celosvětově. Z tohoto nakonec vzešla společnost Rothschild Private Management Limited. Edmond de Rothschild, pravnuk Jacoba (Jamese) Mayera Rothschild, kupuje maloměšťácké vinice Clarke v Bordeaux.

1980: Začíná celosvětový fenomén privatizace. Rothschildové za ním stojí od samého začátku, aby se zmocnili kontroly nad vším veřejně vlastněným majetkem na celém světě. Nastupuje obrovský ekonomický problém, způsobený nezvládnutelným tištěním bankovek. Měna se ředí bez kontroly. Celosvětová ekonomika se může zhroutit. Doposud spící zlato začíná prudce stoupat na historická maxima, jelikož znamená v době krize ochranu majetku. Opět zasahují Rothchildové a FED. Alan Greenspann, šéf FEDu nutí státy, aby na trh vhodili záložní zlaté zdroje z národních bank. Ze 150 USD stoupá zlato na 870 USD. Po zmanipulování trhu padá cena prudce dolů, jelikož se na trhu objevilo velké množství. Situace se relativně uklidňuje a zlato je u dna téměř 20 let až do roku 2000. Bohužel jej odkoupily soukromé rodiny a společnosti. Banky tak o většinu zlata přišly. Greenspan tak připravil současný celosvětově globální šok, kterým Rothschildové připravují největší loupež majetku v historii lidstva. Současná krize je teprve v počátku…

1981: Banque Rothschild je znárodněna francouzskou vládou. Nová banka se jmenuje Compagnie Européenne de Banque. Rothschildové následně zakládají nástupce této francouzské banky, Rothschild & Cie Banque (RCB), která se později stane vedoucím francouzským investičním domem.

1985: N. M. Rothschild & Synové doporučují Britské vládě privatizaci Britského plynárenského průmyslu. Následně vládě doporučují i privatizaci prakticky všeho státem vlastněného majetku včetně Britské oceli, Britského uhlí, všech Britských regionálních elektráren a všech Britských regionálních vodáren.

1987: Edmond de Rothschild vytváří the World Conservation Bank, která je navržena k tomu, aby přenášela dluh ze zemí třetího světa do banky a obratem tyto země budou bance dávat svoji půdu. Důvodem je, aby Rothschildové mohli získat kontrolu nad třetím světem, který představuje 30% povrchu Země.

1988: Umírá Philippe de Rothschild.

1989: Londýnu i Paříži Rothschildové oznamují uvedení nové dceřiné společnosti, Rothschild GmbH, v německém Frankfurtu.

1995: Bývalý vědec na poli atomové energie, Dr. Kitty Little tvrdí, že Rothschildové již kontrolují 80% světových zásob uranu, což jim dává monopol v oblasti nukleární energie.

1996: Amschel Rothschild je ve věku 41 let uškrcen šňůrou ve svém hotelovém pokoji v Paříži. Francouzský ministerský předseda přikazuje francouzské policii, aby uzavřela vyšetřování. Rupert Murdoch (mimo jiné majitek Dow Jones) nařizuje svým redaktorům a ředitelům zpravodajství po celém světě, aby to označily za srdeční infarkt.

1997: Edmond de Rothschild umírá v Ženevě na emfyzém (plicní nemoc).

1998: Ve Frankfurtu, tedy městě z něhož Rothschildové pocházejí, je zřízena Evropská centrální banka.

2000: Po rattingu v národních bankách je zjištěno, že zdaleka nevlastní tolik rezervního zlata, jako se uvádí. Celosvětové nařeďování bankovek žene od tohoto roku cenu vzácného kovu dlouhodobě nahoru. V důsledku toho, že se již nedá zlato extra manipulovat se Rothdchildové zbavují většiny trhu se zlatem. Ponechávají si pouze podíl na některých rafineriích.

2001: 11.září je Británií, Amerikou a Izraelem uspořádaný útok na Světové obchodní centrum, na příkaz Rothschildů. Je to záminka k odstranění svobody lidí po celém světě výměnou za bezpečnost. Přesně tak to udělali z ohněm v budově Reichstagu v Německu v 30tých letech. Útoky použili také na získání kontroly nad několika národy světa, které nedovolují zřízení Rothschildovy centrálních bank a tak méně než měsíc po těchto útocích americké ozbrojené síly útočí na Afghánistán, který je jedním z pouze 7 národů, které nemají Rothschildy kontrolované centrální banky. Týden před útoky na WTC je Zim Shipping Company přestěhována ze svých kanceláří ve WTC. Porušení kontraktu stojí společnost 50 000 dolarů. Nikdy nebyl uveden žádný důvod. Zim Shipping je z poloviny vlastněný státem Izrael (Rothschildy).

2003: Spojené státy podnikají útok na Irák, který je nyní jedním ze šesti národů, který nemá Rothschildy kontrolovanou centrální banku. Dále pak Saddám Husain odmítá respektovat Bettonwoodskou dohodu, kdy lze ropa obchodovat pouze v dolarech a prodává za EURO. Vzepřel se tak Rothschildům a oni jej nechali odstranit.

2004: Evropa i Číná povolují vlastnit soukromým osobám zlato v kvalitě 24K 999,9, jako investiční záležitost. Naproti tomu si Rothschildové vymohly na Mezinárodním dozoru nad ceninami, aby mohli jejich banky tvořit bankovní deriváty 1:60. Ostatní mohou pouze 1:12. Příklad: klient donese na termínovaný vklad 1 milion dolarů. Rothschildové mohou tímto milionem krýt 60 milionů dolarů (fiktivních), které vypůjčí jiným bankám na slušný úrok. Ty je dále půjčují ve virtuálním bankovnictví 1:12 na další úrok. Ve finále nejde bankám o vypůjčené peníze, ale právě o úrok. Tak se dostala do finiše krize u akcií, bank a nemovitostí, která stále čeká na nástup hyperinflační vlny. Dosud jsou pouze náznaky… Z deflace se pomalu přechází do inflace, která musí trh s neexistujícími bankovkami vyčistit…

2005: 7.července je spáchán bombový útok na londýnskou síť metra. Izraelský ministr financí, Benjamin Netanyahu, je v Londýně v době útoků, aby se zúčastnil ekonomické konference v hotelu nad stanicí metra, kde se mají výbuchy odehrát. Namísto toho však zůstává ve svém hotelovém pokoji, poté co je informován pracovníky izraelské tajné služby, že se očekávají útoky. Na celém světě teď zbývá už jen 5 národů bez Rothschildy kontrolované centrální banky.

Rothschildové působí v srdci Londýna, která je známá jako ‘The City’. Leží na severním břehu Temže a zaujímá plochu 677 akrů (čtvereční míle - je také známá jako “nejbohatší čtvereční míle na světě”). Je doslova středem finančního světa. Všechny důležité britské banky zde mají své hlavní kanceláře, stejně jako pobočky 385 zahraničních bank, včetně 70 ze Spojených států. Můžeme zde najít Bank of England, burzu, Lloyd’s of London, Baltic Exchange (námořní přeprava), Fleet Street (domy nakladatelských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukem, cukrem a vlnou) a London Metal Exchange.

Od zřízení soukromě vlastněné Bank of England se ‘The City’ stalo místem s posledním slovem v záležitostech země, zatímco ministerský předseda, kabinet a parlament se staly jen fasádou skutečné moci. Je známo, že Rothschildové stojí za sjednocováním všech národů Evropy do jednoho politického celku, Evropské Unie, který je dalším krokem směrem k jednotné světové vládě.

Závěr: Americká a britská zpravodajská služba zdokumentovaly důkazy, že Rothschildové a další mezinárodní bankéři financovali vždy obě strany ve všech válkách od Americké revoluce. Finančník Haym Solomon, který podporoval patrioty během Americké revoluce a později půjčoval peníze Jamesi Madisonovi, Thomasi Jeffersonovi a Jamesi Monroeovi, byl agentem Rothschildů. Jak jsem se již zmínil, během napoleonských válek jedna větev rodiny financovala Napoleona, zatímco druhá větev podporovala Velkou Británii, Německo a další národy. Za 2 světové války Rothschildové a Bushové financovali i zbraně pro Hitlera. Historii drží pevně ve svých rukou.

Zdroj: knihy-a.cz

 

Loading...

Pro psaní komentářů se musíte přihlásit. Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Komentáře   

+62 # Vladimír st. 2012-11-18 01:11
Citát:

...přejde vás smích...

Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společnosti imperialistický ch dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my jsme stranou československéh o proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry… Přejde vás smích! 21. prosince 1929 v poslanecké sněmovně Národního shromáždění jako představitel KSČ otevřeně prozradil cíle své strany. Toto jeho prohlášení se beze zbytku naplnilo o 20 let později. (Klement Gottwald)
+17 # sálus 2013-02-24 15:34
Ano, Chazarský Žid Gottwald na pokyn "Syna Žida" Chazara Džugašviliho, kterého dostali k moci Chazaři Lenin-Blank a Trockij-Bronste in, Rotschildovi agenti financovaní prostřednictvím Žida Parvuse Helphanda. A jménem "komunismu"= vynálezu rabína Karl Mordechai Marxe-Löwy. Který sepsal komunistický manifest=kopii stanov bavorských iluminátů, rabína Weishaupta. Takže komunismem a Gottwaldwem bych zrovna neoperoval...
+8 # Ján Novak 2013-03-01 21:14
Prajem príjemné osvietenie: www.youtube.com/.../
+13 # lol 2014-05-23 07:18
Stalin nebol zid...
+17 # bigi25 2014-06-14 23:47
Samozřejmě, ani Gottwald nebyl žid. Některým sálusům už z toho trochu jebe :-D
+29 # Josef Kouba 2012-11-18 06:16
Vladimire, jste vedle. Troský, Lenim a ta pakáž dokonce za peníze Rotršildů v Rusku udělali ten bordel.Ta "parta" potřebobala rozjet bussines. Trohu čtěte!.Ale ne Ne Pleyboy.
+13 # MH 2014-03-24 22:04
Ano, přesně tak. Komunisté v čele s Leníčkem byli jen loutky řízené ze Západních center moci.

Crrrrr. Budíček.

Poučit se můžete třeba tady, i když malinko tendenční, přesto téměř celá pravda o tom kdo tahá ve skutečnosti za nitky loutek:

www.b-a-n.cz/tdj2-uvod.html

V Plejboji ani v Blesku to fakt nejni. A v učebnicích už vůbec ne. Nebuďte naivní lidi :)))
-8 # dyk 2014-08-06 15:59
Je to chore s jezuitmi. ešteže je to na koho zvaliť. Nepodľahnite manipulácii, lebo jezuiti to nie sú, Tak isto, ako v nedávnej histórii sa ich snažili odstrániť a zakázať, tak tak isto je to aj teraz. Jezuiti praveže vždy stáli na strane tých, ktorí trpeli od tzv. svetovládcov a sú pevnou hradbou proti ich rozťahovaniu.
+43 # Matěj Rupert 2012-11-18 13:32
+46 # FRANZI 2012-11-18 13:36
Jak z historie víme,tak všichni ti židovští vůdci ruské ravoluce jako Kerenskij,Trock ij,Zinovjev,Buc harin a spol dopadli zle,samozřejmě k velké nelibosti svých sponzorů.Právě proto,že jim šlo víc o "židovskou"věc, než "věc proletářskou" s nimi "Šílený Joe-Stalin" tak naložil.A moc dobře věděl,co jsou zač a proč to dělá.Celý začátek a i to,co Ruské revoluci předcházelo,pro žíval s nimi,"proto do nich viděl,jak do hubený kozy".
+11 # milanino55 2014-10-27 02:05
a nielen Joe Stalin , ale aj Hitler...
+9 # att 2012-11-18 14:24
Mna by zaujimalo ktore su to tie zvysne 5 narody?
+17 # WasUp 2012-11-18 18:20
Cituji att:
Mna by zaujimalo ktore su to tie zvysne 5 narody?


Myslím si že určite Irán, Rusko, Čína, Sev. Korea a Venezuela?
+37 # Michael Macek 2013-08-20 22:01
Kuba, Rusko, KLDR, Čína, Venezuela

A ke článku bych chtěl dodat, že před několika měsíci byla schválena nová měna v Hong-Kongu (ekonomické centrum Číny), se kterou brzy bude možné obchodovat s ropou NEZÁVISLE na dolaru.

Tak jim držme palce. Monopol zdravý není.
+5 # Miko 2014-08-16 16:15
Nechapem. A co tak NBS vlastnena 100% statom?
+5 # karel1 2014-12-03 09:29
Kuba, Sýrie a KLDR.
+9 # weber 2012-11-18 18:27
Cituji att:
Mna by zaujimalo ktore su to tie zvysne 5 narody?

Tak bych rekl, ze Rusove se od tech rotshildu odtrhli, takze to budou Rusove, Cina a dal nevim..
+6 # loko 2014-12-05 00:48
BRISC- Brazilia,Rusia, Iran,.....Cina
+19 # Marty 2012-11-18 19:03
V roce 2005 to bylo 5 národů (Sudán, Libye, Kuba, Severní Korea, Irán). Dnes už to jsou pouze 3 státy a to Kuba, Severní Korea a Irán.
+11 # Mithril 2012-11-19 09:55
Cituji Marty:
V roce 2005 to bylo 5 národů (Sudán, Libye, Kuba, Severní Korea, Irán). Dnes už to jsou pouze 3 státy a to Kuba, Severní Korea a Irán.

Jen aby nedošlo k dezintepretaci. Centrální banku má každý stát, pouze Kuba, Rusko, Severní Korea a Irán je mají v rukou vlády a ne v rukou soukromníků.
+3 # Miko 2014-08-16 16:25
Nechapem. A co tak NBS vlastnena 100% statom?
+4 # Matěj Rupert 2012-11-19 10:01
Cituji Mithril:
Cituji Marty:
V roce 2005 to bylo 5 národů (Sudán, Libye, Kuba, Severní Korea, Irán). Dnes už to jsou pouze 3 státy a to Kuba, Severní Korea a Irán.

Jen aby nedošlo k dezintepretaci. Centrální banku má každý stát, pouze Kuba, Rusko, Severní Korea a Irán je mají v rukou vlády a ne v rukou soukromníků.


Přímá souvislost: ac24.cz/.../...
+7 # Alex 2012-11-19 10:55
Mňa by zaujímalo ako je na tom v tomto smere internet. Vlastní teda ovláda tento rod aj Google a ostatné online média? Dík za odpoveď.
+11 # del 2013-02-19 18:12
na internetu nejde nic schovat, proto množí nepravdivé informace o sobě ( nebo neúplné - jako tato), abychom se v tom ztratili a neměli chuť to študovat. Velmi zaujímavé sú teologické souvislosti...
+3 # Svatava 2012-11-19 11:30
Cituji Mgr. Pavel Lattner:


Ano, v Česku to vypadá skoro podobně:

Z Aše uděláme centrum pro celé pohraničí, slibují izraelští investoři . V první etapě chtějí investoři postavit kasino s hotelem… takže to bude centrum čeho ? Prostituce?
ekonomika.idnes.cz/.../...
Určitou pochybnost o jeho skutečných úmyslech (developera z Izraele) vyvolává fakt, že investice je až neuvěřitelně vysoká. Navíc se několikrát oddálilo zahájení stavby. m.ceskatelevize.cz/.../...
Největší rezidenční čtvrť vyroste v Líšnici
Izraelský investor BCD Group se chystá příští rok zahájit stavbu první etapy rozsáhlé rezidenční čtvrti u obce Líšnice za Prahou. Projekt Spring Valley. Investor doposud na západ od Prahy investoval do akvizic pozemků a jejich přípravy 800 milionů korun, řekl David Shelef
hn.ihned.cz/.../
+14 # Adolf Balík 2012-11-19 12:46
Cituji Alex:
Mňa by zaujímalo ako je na tom v tomto smere internet. Vlastní teda ovláda tento rod aj Google a ostatné online média? Dík za odpoveď.


Odnože hlavních mediálních domů, které působí na Internetu a jsou základem skoro vešekrého zpravodajstíví - i alternativního, které z velké části staví na reinterpretaci zpravodajství korporátních médií - to je tvrdě pod jejich kontrolou. Google a tudíž i YouTube je pod jejich jen částečným vlivem.

Internet je však plný mediálních - zpravidla nízkorozpočtový ch - zdrojů, které nejsou pod jejich vlivem a dokonce mu aktivně odporují. Např. Infowars, Global Research, Daly Bell, Zero Hedge, Land Destroyer, Natural News, Activist Post, či u nás AC24, NWOO, Zvědavec, Háčky a udice, Reformy, Parlamentní listy, FreeGlobe, ERS, Outsider Media, Wertyz Report, Britské listy...
-2 # rado 2012-11-20 12:53
www.youtube.com/.../

doporučujem pozrieť, stoji to za to
+10 # Michal Piják 2012-11-26 16:06
Sú to v podstate veľký chudáci, chorí ľudia. Problém je v tom, že spôsobili a stále spôsobujú veľa zla vo svete, včítane oboch svetových vojen. Odporúčam pozrieť si aj niečo od Banjamina Freedmana: A Jewish Defector Warns America: sweetliberty.org/.../..., www.youtube.com/.../
+42 # Vlado B. 2012-12-04 11:43
Každý,kto druhého pripravuje o slobodu v záujme svojho masívneho zisku a ničí tak celé pokolenia slušných ľudí-by mal byť zničený navždy!
+19 # Dušan Štefík 2013-03-25 21:04
Konečne zaznela veta, ktorá má hlboký význam a ešte dodám, zničený navždy a vymazaný z pamäti národov, aby sa nedal už nikdy nikým opäť zneužiť ani napodobniť.
+3 # Sabrina 2012-12-04 12:00
+31 # Ivan Smith 2013-01-10 11:31
Stačí si uvědomit, že z našich daní platíme miliardy korun soukromým bankéřům, kteří tisknou naše peníze. Oni vezmou papír, natisknou na něj koruny a půjčují nám tyto papírky za vysoký úrok. Česká národní banka není národní, ale soukromá stejně jako americký FED a všechny ostatní centrální banky. Je třeba vyhnat tyto parazity. Ať si každý stát tiskne vlastní peníze a neplatí žádný úrok Rothschildům a spol!!!
-5 # Otaznik 2013-04-01 09:27
To už tady bylo. Problém je v tom, že vlády nejsou vesměs schopny hlídat "správné" množství peněz v ekonomice, protože mají tendenci utrácet víc a víc, aby si "koupily" voliče. Nakonec je to vidět i na tom jak jsou momentálně zadlužené i přesto, že "za trest" musí splácet dluhy i s úroky. Výsledkem této jejich neschopnosti je pak nekontrolovatel ná inflace, která natropí víc škod než vládní dluhy. Jedním z řešení by bylo, kdyby vlády vydávaly své vlastní směnitelné peníze, vedle těch vydávaných komerčními bankami v rámci úvěrování. Pak by se v rámci směny vládních peněz na trhu za jiné peníze ukázalo jak je na tom důvěryhodnost vládou vydávaných peněz.
+4 # pavelblaheta 2014-12-01 22:28
Otazníku - asi nemáš pravdu. Vzpomeň si na polskou věrchušku co zařvala u Smolenska. Cca 14 dnů před tím "sundáním" z oblohy polská vláda odmítla nabídku MMF na půjčku 20 mld dolarů (vlastně to ani neměla být půjčka - jen peníze připravené k zapůjčení - taková rezervace zdrojů) za kterou by MMF dostával tučné dýško. A když se vlády v Polsku chopila tzv. druhá garnitura tak již věděla co dělat do měsíce byla půjčka od MMF sjednaná. Takže i takto se dělají dluhy států. Vlády dostanou nabídku, která se neodmítá - každý viděl Kmotra nebo četl a ví o čem hovořím.
0 # karel Hanzlík 2014-12-06 05:07
Inflace je přeci způsob jak umenšit státní dluh..
0 # Miko 2014-08-16 16:28
Nechapem. A co tak NBS vlastnena 100% statom?
0 # karel Hanzlík 2014-12-06 05:05
A kde jste vzal že ČNB je soukromá? Fakta prosím, ne dojmy. K.
+9 # VIERA KLAJOVA 2013-01-25 14:52
A ja žijem v garzonke so sestrou a zdravotne tažko postihnutou mamou a vedela by som čo s ich peniazmi.
+8 # Jarmila 2013-01-27 14:40
Cituji Ivan Smith:
Stačí si uvědomit, že z našich daní platíme miliardy korun soukromým bankéřům, kteří tisknou naše peníze. Oni vezmou papír, natisknou na něj koruny a půjčují nám tyto papírky za vysoký úrok. Česká národní banka není národní, ale soukromá stejně jako americký FED a všechny ostatní centrální banky. Je třeba vyhnat tyto parazity. Ať si každý stát tiskne vlastní peníze a neplatí žádný úrok Rothschildům a spol!!!

To je hnus
-12 # KAI 2013-02-27 11:56
:D Revolta něco na tom bude všichni přece víme že v aréně 51 se testujou antigravitační pohony atd atd ale to je vedlejší navážu na toho joudu Petre Wagner myslíš si vážně že ti na to zkočíme ? :D Hele u kompu neseděj jenom [...]i jak ty... kámo nemáš o tom ani páru jinak by tě nikdy nenapadlo něco takovýho zveřějnit. Tak radši di za maminkou ať ti dá 20 na něco dobrýho vypni kompa a už sem nelez tyhle keci má fakt jenom ten co neví o co v tomhle světě jde a seš teda pěknej vůl když se považuješ za blízkýho přítele této rodiny.... KAI
+7 # Ivo Stránský 2013-08-21 20:44
Netrefil ses trolle :-) , špatná zpráva...
+7 # DEFNDER 2013-03-21 22:39
dalo by se toho o tom napsat ještě 1x tolik a už teď dost věcí do sebe zapadá
0 # karel Hanzlík 2014-12-06 05:09
1× tolik je totéž, že... ;-)
+10 # PPP 2013-03-26 11:15
Nechci být "gramatický nacista" jak se říká v Anglii a šikanovat autora kvůli pár chybám. Oceňuji práci překladatelů a lidí, kteří se tomu věnují. Skutečnost je ovšem taková, že určité množství překlepů a chyb činí v očích řady lidí, obzvláště těch konzervativních , i jeho obsah méně věrohodný, a proto se vyplatí na tom zapracovat, články si třeba i počase znovu přečíst a opravit. Nebo si najít někoho na korekci Češtiny. Samotné jméno není Rotschild ale Rothschild.
+4 # Ivo Stránský 2013-08-21 19:04
Další blbec, kterýho zajímá pravopis místo obsahu :-)
Jdi si přečíst slabikář, tam to bude jistě systémově správně :-)
+5 # karel Hanzlík 2014-12-06 05:13
Další debil, který neumí ani česky a bude tu vyprávět jak je chytrý .. ;-)
+3 # Otaznik 2013-04-01 09:22
Malé doplnění
grilleau.blog.de/.../...
, které jsem našel v článku Jana Kellera
Jak jsem se nepřepočítal
www.blisty.cz/art/66068.html
+6 # Otaznik 2013-04-01 09:34
A ještě něco k doplnění.
zidovskelisty.blog.cz/.../...
Stojí za to sledovat co z historie vyjde na povrch po otevření tajných archívů. Člověk pak může lépe odhadovat co asi tak se skrytě děje dnes, a co vyjde najevo až třeba za 50 let.
Také doporučuji k přečtení knihu Skryté dějiny evropské integrace. O Rothschildech tam sice nic není, ale zato se tam hodně člověk doví o tom jak se dělá reálná politika.
mezinarodnivztahy.com/.../281
+15 # dinajt 2013-08-21 00:47
Je nutne ich zavrazdit
+7 # Iwetka 2013-09-13 00:18
+5 # okliv 2013-12-25 11:52
tych nevyvrazdis,ani keby si ako chcel.Oni robia celosvetovu politiku uz 3 storocia.Nevymr eli ani pri prikazanom obcovani v ramci rodiny,aby sa miliardy nerozkotulali na vsetky svetove strany,
+11 # Tolar 2014-03-26 15:51
Už jenom to, že původem jsou Židé a podpořili Hitlera ,mluví o jejich zvrácenosti.
+5 # karel Hanzlík 2014-12-06 05:14
A nebyl náhodou Hutler Žid? ;-) Něco si nastudujte..
-2 # Clarence 2014-05-03 22:50
Attractive commponent to content. I simply stumbled upon
your weblog and in accession capital to assert that I
acquire actually loved account yyour blog posts.

Anyway I will be subscribing on your augment or een I success you get entry to
constantly fast.

Review my blog post - Basic Dugout (dugoutpipes.wordpress.com/.../ ...)
-2 # Deneen 2014-06-02 02:29
Definitely believe that which you stated. Your favorite
justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly don't know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks

Also visit my web-site :: john garfield
-4 # Noel 2014-06-08 06:41
Hey fantastic blog! Ɗoes running ɑ boog lime tɦіs takе a lot of work?
Ӏ've absolutely no expertise іn comƿuter programming however
Iwas hoping tߋ start mmy oԝn blog soon. Anywaу, should you have any recommendations or techniques for neա blog owners pldase share.
I understand this iѕ off subject nevertheless I јust hɑd to ask.
Аppreciate іt!

Ηere іs my webpage :: Vladimir ribakov signals
-2 # Lamar 2014-08-15 16:14
After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when neww
comments are added- checkbox and now every time a cpmment is
added I get four emails with the exact same comment.

Is there a way you can remove me from that service? Appreciate it!


Also visit my webpage - farm heroes saga cheat
-2 # Elizbeth 2014-08-15 16:15
You could definitely see your skills within the article you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to
say how they believe. Always follow your heart.


Feel free to surf to my homepage: farm heroes saga game free download king games
-2 # Florene 2014-08-25 12:20
Definitely believe that which you stated. Your favorite
justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware
of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries
that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top
and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks

Here is my webpage; افضل شركة عزل مائي
-12 # Mr. X 2014-09-08 21:57
"1743: Mayer Amschel Bauer, narozen v německém Frankfurtu, jako syn Moses Amschela Bauera, bankéře a zlatníka. Nad vchodové dveře umísťuje červený erb."
Tahle část se mi opravdu líbí. Je tu vidět, že to byl jen obyčejný člověk který také nějak začínal a dopracoval se na vrchol, tak tu přestaňte fňukat a taky něco vymyslete. A jestli se vám náš systém nelíbí, tak můžete jít pracovat třeba do mekáče :D
-5 # Lowell 2014-09-10 00:36
You can certainly see your enthusiasm within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.

At all times follow your heart.

Here is my homepage: เกมเทล
-2 # Sharyn 2014-09-12 03:26
My brother recommended I may like this blog. He was once totally right.
This put up truly made my day. You cann't believe just how much time
I had spent for this information! Thank you!

My web blog; สมัครแทงบอล ขั้นต่ำ500
-2 # Royal 2014-09-12 21:08
I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this web site on regular basis to
get updated from most recent news.

Feel free to visit my homepage วิธีเล่น sbobet
-2 # Makayla 2014-09-13 07:24
This information is worth everyone's attention. How can I find out
more?

Feel free to surf to my site vodafone contact
-2 # Juli 2014-09-19 18:41
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact loved account your blog posts.

Any way I'll be subscribing to your augment and even I fulfillment you
get admission to consistently quickly.

My site: สมัครแทงบอลออนไลน์
-2 # Margery 2014-09-26 03:55
Grâce à lui vous allez pouvoir jouer à lla Nintendo 3DS sur vore pc.


my site :: emulateur 3ds
-2 # Antonietta 2014-10-02 07:50
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various websites for about a
year and am worried about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into
it? Any help would be really appreciated!

Stop by my site; cctv
-2 # Lucio 2014-10-02 12:44
I truly love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this web site yourself?
Please reply back as I'm looking to create my own personal blog and would love
to find out where you got this from or just what the theme is called.
Kudos!

My site Hamster Cages
-2 # Chiquita 2014-10-02 13:08
This design is steller! You definitely know how to keep a
reader amused. Between your wit and your videos, I was almost
moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really loved what you had to say, and more
than that, how you presented it. Too cool!

Also visit my website ... ชุดนอน
-1 # Joellen 2014-10-02 13:09
Hi every one, here every one is sharing these kinds of knowledge, therefore it's nice to read this
web site, and I used to pay a visit this blog every day.my site :: ขายส่งชุดชั้นใน
-2 # Sherri 2014-10-02 14:14
After looking into a few of the blog articles on your website,
I truly appreciate your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and
will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me your opinion.

Also visit my website; สายบอล
-2 # Adell 2014-10-02 19:13
We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our
community. Your website provided us with useful information to work
on. You have done a formidable task and our whole community will be grateful to you.Here is my webpage - ผ้าปูที่นอน
-2 # Ian 2014-10-05 17:55
whoah this blog is great i like studying your posts. Stay up the good work!
You understand, many people are looking around for this information, you could
aid them greatly.

Feel free to visit my web site ตุ๊กตาหมี
-2 # Daniele 2014-10-09 00:44
hey there and thank you for your information – I've certainly picked
up something new from right here. I did however expertise
a few technical issues using this website, as I experienced to reload the site a lot
of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage
your quality score if ads and marketing with Adwords.

Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content.
Ensure that you update this again very soon.

Look at my web-site วิธีเล่น sbobet
-2 # Marquita 2014-10-10 01:50
Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are
you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours
lol

Feel free to surf to my web page สมัครแทงบอล
-2 # Dorthy 2014-10-11 07:19
Greetings from Colorado! I'm bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
I love the information you provide here and can't wait to take a look
when I get home. I'm shocked at how quick your blog
loaded on my mobile .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
Anyways, good site!

my web site สมัคร sbobet 33
-2 # Ernestina 2014-10-18 05:04
Hi there to every body, it's my first go to see of this weblog; this
webpage includes amazing and genuinely good material
for readers.

My web-site; แทงบอลออนไลน์
0 # milan 47 2014-10-27 20:59
ahoj
0 # Jestine 2014-10-31 03:12
I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this website
on regular basis to take updated from newest information.

Here is my website ... sbobet
0 # Alberta 2014-11-07 17:24
I read this piece of writing fully on the topic of the difference of newest and earlier technologies, it's
remarkable article.

my webpage ... สมัคร
sbobet
-1 # Audrey 2014-11-09 19:43
Thanks for sharing your thoughts on fakta. Regards

my weblog: ตุ๊กตาหมี
-1 # Richard Liška 2014-12-04 07:59
-1 # Joesph 2014-12-10 10:55
Today, whilpe I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30
foot drop, just so she can be a youtube sensation.
My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is
totally off topic but I had to share it with someone!


Here is my site best web hosting (Verla)
-2 # Strumfeli 2016-09-28 21:21
Příchod Ježíše Krista se blíží.!Dej te si pozor na svuj život život ať vás ne zotroci Antikrist!
-1 # Iluminát 2017-03-10 09:52
pěkná blbost o tom spáchání atentátu 11. Září
jinak celkem zajímavé

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás